Loodusained II

You are here: Home > EVOLUTSIOON > INIMESE PÕLVNEMINE

INIMESE PÕLVNEMINE

Seisukoha, et inimene pärineb loomariigist võlgneme Charles Darwinile. Darwin väitis, et inimene põlvneb vaheastmete kaudu Aafrika inimahvidega – Øimpansi ja gorillaga – ühistest eellastest.

Joonis. Inimahvid (http://teadus.err.ee/komment?id=3936&cat=1&pgk=1)

Inimestes on säilinud paljud loomariigi evolutsiooni astmed, mis on tõestuseks nende loomade ja inimese ühistest iidsetest esivanematest:

ainuraksed

geneetiline kood ja pärilikkuse üldised seaduspärasused

selgrootud loomad

bilateraalne ehk kahekülgne sümmeetria

kalad

luustik ja kuulmisaparaat

kahepaiksed

viievarbalised jäsemed ja kopsuhingamine

roomajad

lootekestad

ürgimetajad

püsisoojasus ja piimanäärmed

pärisimetajad

elussünnitus

ahvid

ruumiline nägemine

Inimese päritolu ja arenguloo selgitamiseks võrreldakse teda nii praegu elavate kui ka väljasurnud loomaliikidega. Anatoomiline võrdlus näitab, et inimeses on kontsentreerunud paljud loomariigi evolutsiooni astmed.

Geneetiline kood ja pärilikkuse põhilised seaduspärasused ulatuvad tagasi üherakuliste olesteni.
Inimese lähimateks sugulasteks on inimahvid. Nende sarnasus inimestega avaldub kehaehituses, füsioloogias, käitumises, isegi haigustes. Eriti suur sarnasus on kromosoomide ehituses ja valkude koostises. Inimese ja Øimpansi genoomi üldine nukleotiidijärjestus erineb ca 1,6%. Valkude aminohappeline järjestus erineb vähem kui 1%.

Inimese olulisemad erinevused inimahvidest

Tunnus

Inimene

Inimahvid

Liikumisviis

püstine, kahel jalal

peamiselt neljal jalal

Luustiku iseärasused

S-kujuline selgroog, laienenud rinnakorv, laiem tagavööde, suur varvas ei vastandu ülejäänutele

selgroog ei ole S-kujuline –ühe kõverusega, suur varvas vastandub ülejäänutele

Käe funktsioonid

haaramine, manipuleerimine, kompimine jpm.

peamiselt haaramine, liikumine

Karvkate

taandarenenud, kohatine

rikkalik, ühtlane

Peaaju

suuraju poolkerade tugev areng, ajumaht 1200-1500cm3

suuraju poolkerad vähem arenenud, ajumaht 350-500cm3

Suhtlemisvahend

artikuleeritud kõne

øestid, häälitsused

Mõtlemine

abstraktne ja konkreetne

konkreetne

Töövõime

esineb

puudub

Klassikaline kujutluspilt inimese evolutsioonist kui sirgjoonelisest liikumisest progressile – mugav, ent paraku väär nägemus. Tegelikkuses elas Aafrikas 2 miljoni aasta eest mitmeid erinevaid hominiidiliike, millest mõned osutusid hiljem evolutsiooni tupikharudeks.

Submenu

⇑ ..
nach oben