Töötajad töövarjuks Prantsusmaal

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajad – projektijuht Teele Luks, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja Sirje Pauskar ja projektijuht Karmen Torin osalesid Erasmus + projektiga: „Mobility Makes Us Professionals IV“, nr 2017-1-EE01-KA116-034832, töövarjuna kutsekoolis Prantsusmaal, kus eesmärgiks oli projektijuhtide ja täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja töövarjuks olemine välisriigis ning uute kontaktide, kokkulepete sõlmimine ja partnerite leidmine.
Prantsusmaale jõudsime pühapäeva päeval ning seetõttu oli meil aega Toulouse`s ringi vaadata ning päikeselist ja kevadist päeva nautida. Tutvusime olulisemate vaatamisväärsustega nagu Place du Capitole, Church of Les Jacobins ja Quai de la Daurade.
Järgmisel päeval kohtusime FORMETHIC täiskasvanuhariduskoolituskeskuse projektijuhtidega, kus arutasime uues projektis koostöövõimalusi. Projektijuhid selgitasid meile Prantsusmaa haridussüsteemi eripärasid, selle plusse ja miinuseid just täiskasvanuharidust silmas pidades. Prantsusmaa täiskasvanuharidust kiitsid nad väga, kuna see on põhjalikult läbimõeldud ja süsteemne. Prantsusmaal on kohustus igal organisatsioonil mingi osa oma eelarvest planeerida ka täiskasvanuhariduse toetamiseks. Kuna seal kehtivad erialaliitude ja tugev ametiühingute süsteem, siis need asutused seisavad ka selle eest ja koguvad organisatsioonidelt raha, et toimiks elukestev õpe. Seega töötaja antud erialalt või töötu inimene saab taotleda koolitust ja kursuse finantseerimist oma erialaliidult ning arendada ennast pidevalt edasi.
FORMETHIC on organisatsioon, mis on loodud 2015.aastal, et toetada sotsiaalset ja vastutustundliku ning võrdväärset ettevõtlust Toulouses. Sinna kuulub 50 liiget erinevatest koolituskeskustest, lisaks koolitajad ja vabakutselised. Organisatsiooni juhib 12 otsustajast direktorit. FORMETICu tegevused on seotud ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja hariduse eetika ideede levitamisega. Nad koolitavad erinevatest sektoritest pärit koolitajaid, juhendajaid just nendel teemadel. Aktiivsed FORMETIC liikmed annavad professionaalseid koolitusi ja kasutavad innovaatilist pedagoogilist metoodikat, lisaks aitavad nad ettevõtetel välja töötada juhtimis- ja hindamistööriistu, et tagada organisatsioonide jätkusuutlik areng.
Koolituspäevade teemadeks on kvaliteet ja sotsiaalne vastutus ettevõtluses, sooline võrdõiguslikkus, eetiline käitumine, fundamentaalsed õigused ning kõik see seotud koolitusvalkonnaga.
Samal päeval külastasime ka Toulouse FabLab`i, mis on FORMETHIC`u koostööpartner ning tegemist on ettevõtlus- ja innovatsiooni inkubaatoriga, kuhu alustav ettevõtja saab tulla katsetama oma äriideed, kasutada kõiki innovaatilisi masinaid, tehnikaid ja programme. Lisaks toimuvad ümarlauad ja ettevõtete omavahelised tutvumisõhtud.
Meie töövarjuks olemine toimus üks päev FORMETHIC täiskasvanuhariduskoolituskeskuses ja ülejäänud päevad CFAI kutsekoolis, kus tutvusime Prantsusmaa haridussüsteemiga, kutsehariduse erisustega võrreldes Eestiga, kooli õppekavadega ja nende arendustöö eripäradega. Lisaks ka õpetavate erialade praktikasüsteemidega ja tundide vaatlusega (erinevad meetodid ja õppematerjalid). Avanes ka võimalus olla töövarjuks rahvusvaheliste projektide koordinaatorile, kellega koostöös arutlesime tuleviku koostöövõimaluste üle, leppisime kokku plaanid ja tegevused ning sõlmisime koostöölepingud tulevikuks. Meid võttis kooli ees vastu Eesti lipp, mis südant soojendas.
CFAI kutsekoolis on 1050 õpilast ja nendest 850 õpib töökohapõhises õppes. ⅓ on toimub töökohapõhises õppes koolis ja ⅔ ettevõttes. Erialaliidud on kutsekoolide ja CFAI väga head partnerid ja läbi nende võetakse nende õpilasi praktikatele. Töökohapõhise õppe puhul sõlmib kool ettevõtte ja õpilasega lepingu, mis garanteerib õpilasele töökoha ja miinimumpalga. Ettevõtted on huvitatud lepingute sõlmimisest, kuna nad ei pea maksma nii kõrget töötasu praktikantidele, kui nad peaksid maksma tavatöötajale ning lisaks saavad nad välja koolitada tööjõu just endale sobival viisil. Kool ei tasusta praktikantide töötamist ega maksa ettevõttele juhendamise eest.
CFAI-l on programmid ka töötutele (Contract od professionals) ja programm CAP Meteriers, mis on mõeldud kuni 26 aastastele noortele.

CFAI õpetab erialasid 2- 4 EQF tasemel.
2 taseme õpe on 2 aastat
3 taseme õpe on 3 aastat
4 taseme õpe veel 3+ 2 aastat juurde.

Töökohapõhises õppes on:
2 taseme õppes- 12 nädalat koolis ja ülejäänud töökohal.
3 ja 4 taseme õppes- 18 nädalat koolis ja ülejäänud töökohal.

Õppekavade arendamisega tegeleb haridusministeerium ja hariduskomisjon (academy- igal regioonil olemas) ning kutseharidusega tegelevad organisatsioonid. Loodud on riiklikud standardid, mis on aluseks õppekavade arendamisele ja loomisele. Õppekavad on üle riigi samad ja need saadetakse koolidesse ning nad peavad selle oma õppele aluseks võtma. Isegi õppemeetodid on kirjeldatud ja ette antud, aga natukene saab kool ikkagi ise ka vaadata ja paindlikult läheneda (Nt kasutada retsepte õppes, mida nad ise tahavad jne).

CFAI erialadeks on:
Tehnika divisjon: automehaanik, autode värvimine, keretööd.
Toitlustus- ja teenindus divisjon- kokk, pagar, kondiiter, lihunik, teenindus ja catering.
Isikuteenindus divisjon: juuksur, kosmeetik, müügikorraldaja ja müüja.

Tutvusime ka nende õppebaasidega, mis olid väga hästi sisustatud ja väga heaks õppekeskkonnaks. Automehaanika töökoda oli väga suur ja nende suurtoetajateks on Peugeot ja Renault, kes toovad neile õppimiseks uusi autosid, et õpilased saaksid harjutada ja oleksid kursusi kõige uuemate suundadega. Köögid olid samuti väga suured ja hea tehnikaga ning silma hakkas, et pagari ja kondiitri erialal õppis väga palju poisse, mis Eestis väga tavaline ei ole.
Uurisime ka, kuidas nad oma erialasid, kooli ja kursuseid turundavad ning vastuseks saime, et nad teevad palju koostööd teiste koolidega (põhikoolidega), organisatsioonidega ja erialaliitudega, kes abistavad neid ning jagavad nende õppeinfot. Lisaks saavad nad kogu info organisatsioonide kohta antud liitudelt, kuna firmad peavad kõik olema registreeritud nendes ühingutes, liitudes ja kodades. Samuti organiseerivad nad avatud uste päevi, kirjutavad palju ajalehtedesse ja ajakirjadesse, koputavad vajadusel igale uksele oma piirkonnas ja tutvustavad oma õppevõimalusi.
Suure eelise annab nende koolile ka see, et nad oma piirkonnas ainsad, kes teevad rahvusvahelist koostööd ja saadavad oma õpilasi välisriikidesse praktiseerima. 2018. aasta sügisel on neil plaan saata õpilased ka meie juurde Pärnusse.
Ühel päeval toimus ka praktikakohtade külastus, kus nägime nende õpilaste praktikavõimalusi ja samuti andis see hea ülevaate meile, kui soovime oma õpilasi Prantsusmaale saata praktikale. Külastasime Peugeot esindust, ilusalongi ja lihuniku äri.
Meie õpirände periood sisaldas ka kohtumist kaubandus- tööstuskoja presidendiga, kellega sõlmisime koostöölepingu tuleviku koostööks ning Lezignan Corbieres abilinnapeaga, kes samuti soovis arutleda koostöövõimaluste üle. Meie lähetusest kirjutasid piirkondlikud ajalehed ning praktikakohti külastades pöörduti meie poole juba kui tuntud inimeste poole Eestist, kuna olime eelmisel päeval olnud ajalehe veergudel. Antud töövarjuks olemise periood oli meeletult huvitav, vastuvõtt suurepärane ja kontaktid, mille sõlmisime kindlasti äärmiselt olulised rahvusvaheliseks koostööks meie koolile.

Ajalehtede väljavõtted töövarjutamise perioodist:
www.ladepeche.fr
www.lindependant.fr

Sarnased postitused