Õpetajad Reet ja Õnne õpirändes Inglismaal

by Liisi Kruusimägi

Juuksuri valdkonna õpetajad Reet Parik ja Õnne Ennusaar käisid erialaseid oskuseid ja teadmisi täiendamas Erasmus+ programmiga 17.03-23.03.2019 Inglismaal. Rohkem nende õpirände ja stažeerimise kohta saad lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
Tagasiside õpirändele
Ajavahemikul 17 märts -23 märts 2019 käisime stažeerimas Erasmus+ projekti raames Inglismaal, Bridgwater & Taunton college.  Kolledž asub kahes linnas- Bridgwater`is ja Taunton`is. Kolledžis õpetatakse väga paljusid erialasid, sealhulgas ka juuksureid, kosmeetikuid ja grimeerijaid. Enamus õppeprogrammidest on meie mõiste põhikooli järgne õpe. Eestis ei ole hetkel juuksuritel ühtegi konkreetset õpikut ega töövihikut, mille järgi eriala õpetajad saaksid õpilasi õpetada, seega huvitas mind väga see osa mis puudutab õppekirjandust.
Teine minu eesmärke oli lähetuse jooksul jälgida barberite õpet. Miks? Aastaid oldi juuksuri maailmas seda meelt, et eksisteerivad ilusalongid kus teostatakse nii mees,- ja naistööd, kuid järjest rohkem on hetkel maailmas trendiks kujunemas, et luuakse eraldi meestele mõeldud salonge (Barber), kus meestele on loodud maskuliinsem keskkond, kus ennast turvalisemalt tunda ja meesjuuksuri poolt teostatakse juuste lõikust ja habeme ajamist. Kuna selle aasta sügisest lisandub ka meie koolis Juuksur, tase 4 juurde osakutse Barber, tase 4, siis soovisin näha kuidas barbereid õpetatakse vastu võtvas koolis.
Bridgwater & Taunton college´s toimus juuksuri ja barberi õpe Level 2 ja Level 3 taseme järgi. Kas see vastab Eestis kehtiva kvalifikatsiooniraamistikule? Sain aru, et ei. Inglismaal on teine kvalifikatsiooniraamistik ja Level 2 õppe lõpetaja oli meie mõistes midagi juuksuri abi (nn osakutse peapesija) sarnast ja Level 3 on meie mõistes siis see kutsekooli lõpetaja. Kool reklaamib erialasid ka youtubes.
Selle aja vältel, mis viibisime Bridgwater & Taunton college´s, käis mõlemas koolis kõva ettevalmistused juuksurite-, barberite-; rõivadisainerite ja kehamaalijate šõuks ja teooria tunde, kui selliseid, otseselt ei toimunud. Tehti erinevate erialade vahel koostööd ja osad õpilased valmistasid ette soenguelemente, mida modellidele juustesse kinnitada, teised harjutasid soenguid, kolmandad mõtlesid välja meike/kehamaalinguid.
Esimesel päeval külastasime Bridgwater & Taunton College`i Tauntoni korpust. Meid võtsid vastu juuksurite õpetajad Karen May Jay Mears. Saime tutvuda sealsete õppeklassidega, vaadata milline on kooli õppesalongi sisustus, näha õppematerjale ja kogeda praktilise tunni läbiviimist. Sel päeval oli koolis kolm õppegruppi – Barber, Level 2, töökohapõhised juuksuriks õppijad ja üks rühm juuksureid, kes harjutas eelseisvaks šõuks.
Juuksurid harjutasid šõu lavalist liikumist, õpipoisi õppe raames õppijad sooritasid erialaseid hindelisi töid (keemiline lokk, rullisoeng, juurevärv) ja Barberid harjutasid õppepeadel juuste värvimist. Barberiks õppijad olid (ühe erandiga) kõik meesterahvad, vanus varjeerus 16-30 aastani. Õpetaja samuti meesterahvas. Kogu koolipäeva jooksul jäi silma see, et kõik õppegrupid olid väga väikesed- alla kümne õpilase. Sain aru, et nn töökohapõhised õppijad kävad koolis vaid üks päev nädalas ja ülejäänud aja õpivad ettevõttes juhendaja käe all. Päeva keskel oli kogu kooliperel umbes tunnine lõunapaus, mille jooksul kinnitati keha kas kooli sööklas, kohvikus, restoranis või snäki alal.
Kuidas koolipere aru sai, millal tund algab ja millal lõppeb, sellest ma küll aru ei saanud, sest koolikella kui sellist ma nende päevade jooksul ei kuulnud.
Uurisin õpetajalt hindamise koha ja selgus, et igal õpilasel on midagi portfoolio sarnast, kuhu õpingute jooksul lisatakse kõik õpilase poolt tehtud praktilised tööd, teoreetiliste testide hinded ja kooli lõpus õpilased meie mõistes kvalifikatsioonieksamit ei soorita. Piisab sellest, et on kõik nõutavad tööd esitanud, õpetaja on oma hinnangu andnud ja töö kajastub portfoolios.
Klasside seintel olnud plakatitest sain hea idee, kuidas ka enda õpilastele õpitavat ja koolireegleid näitlikumaks teha (nt plakat, mis seletab lahti juustes olevad keemilised sidemed). Loogiline, et kui mingi oluline teave on koguaeg silma all, jääb see paremini meelde.
Ülejäänud päevadel (19. – 22. märts) viibisime Bridgwateri korpuses. Kohtusime Erasmus + kordinaatoriga Victoria Thompson´iga. Ennem õppeklassidesse minekut pidime ennast kooli infolauas registreerima ja saime kaela kaelapaelad oma nime, näo ja vastuvõtja kontaktidega ja õhtul koolist lahkudes pidime kaelapaelad tagastama. Õpilased kõndisid koolis analoogsed sildid kaelas ja pääsesid erinevatesse klassidesse ka nende kiipkaartidega. Victoria Thompson tutvustas kooli ja juhatas juuksurite õppeklassidesse. Viibisime erineva tasemega (Level 2, Level 3) juuksuri õpilaste tundides, Barbers (Level 2, Level 3) ning nägime ka kosmeetikute tunde. Õpetajatele lisaks olid klassides nn õpetajate assistendid kes aitasid õpetajatel jälgida õpilaste tegemisi. Kohtusime erialõpetajatega Matthew Wilkins, Amanda Mitchell, Stacey Lambert, Richard Bell, Lucinda Gooding ja Jo Lawrence. Kõige eredamalt jäigi sealsetest koolidest meelde barberi eriala õpetajad Richard Bell, Matthew Wilkins ja Jay Mears ja seda ilmselt just selle pärast, et meesterahvas, kes õpetab barbereid just kui teab, kuidas meeskliendile paremini läheneda ja tekitab kliendis rohkem usaldust.
21. märts jälgisime õhtul McMillan´i teatris toimuva šõu ettevalmistamist- soengud, meigid, kehamaalingud ja kõik muu valmistati ette koolis ja kuna üritus toimus kooli vahetus lähetuses, siis ei olnud raske kõike logistiliselt organiseerida.
Üritusel osalesid juuksurite poole pealt siis Level 2 ja Level 3 õpilased ja Barberi õpilased. Publikuks olid õpilaste lähedased, koolipere ja sõbrad. Kõiki laval viibijaid toetati valjuhäälse huilgega ja tundus, et õpilased nautisid laval olemist. Kogu üritust filmisid filmindust õppivad õpilased. Märkimisväärne on seegi, et õpilased olid laval liikudes oluliselt julgem kui Eestlane- vahet ei ole, oled pikk või lühike, peenike või paksem, kõik tundsid ennast laval mugavalt. Üritust jälgides sain kinnitust, et meil korraldatavad soengusõud on vaata, et kõvemal tasemel ja häbeneda ei ole meil midagi! Arenguruumi on vaid lavašõu osas (valgustus, heli, meediakajastus).

Kohtumine andis võimaluse tutvuda ja võrrelda kahe maa juuksurite erialase õppetöö korraldust, õppemeetodeid ja hindamissüsteemi. Omandasin uusi kutse- ja ametialaseid teadmisi. Sain julgust inglise keeles suhelda ja suurendasin oma erialast inglise keelset sõnavara.

Saadud teadmis saan osaliselt rakendada oma töös (näitlikustamine õppes) ning rakendada seda oma töös.

Sarnased postitused