AVALEHT
Sissejuhatus

I osa
MÖÖBLI REMONDI JA RESTAUREERIMISE LIIGID
Mööbli vigastused ja nende põhjused
Mööbli remondi ja uuendamise liigid
Restaureerimise liigid ja meetodid
II osa
MATERJALID
Puitmaterjalid
Liimmaterjalid
Materjalid viimistluskatete remondiks ja uuendamiseks
Materjalid mööbli pehmete osade remondiks
III osa
TÖÖRIISTAD JA SEADMED
Käsitööriistad ja abinõud käsitsi töödeks
Elektrikäsitööriistad
Töökodade sisustus
IV osa
MÖÖBLI KONSTRUKTIIVSETE OSADE TAASTAMINE
Ettevalmistustööd
Seotiste tugevdamine ja taastamine
Massivdetailidest mehaaniliste vigastuste kõrvaldamine
Pealistuse defektide kõrvaldamine
V osa
DEKORATIIVSETE OSADE TAASTAMINE
Mosaiikkaunistused
Nikerdamine
Metallist katteosad
VI osa
VIIMISTLUSKATETE REMONT JA RESTAUREERIMINE
Läbipaistev viimistlus
Läbipaistmatu viimistlus
VII osa
PEHME MÖÖBLI OSADE REMONT JA RESTAUREERIMINE
Pehme mööbli osade liigid ja toodete klassifikatsioon
Punutud istmega tooli restaureerimine
Poolpehme istmega tooli restaureerimine
Pehme tooli restaureerimine
Restaureeritud mööbli hoidmine

Poolpehme istmega tooli restaureerimine

Sarnase toote restaureerimisel ennekõike on vajalik maha võtta vana pehme osa, tõmmata välja kõik naelad, puhastada karkass mustusest. Siis tuleb asuda karkassi tugevdamisele – tappühendite remondile, sarjetsooni tugevdamisele (kui see on vajalik). Kui viimistluskate on heas olukorras, alustatakse polstritöid.

Polstritööde esimene etapp (joon.30 a) on pehme osa aluse ja polsterduskihtide kinnitamine. Esimene rihm kinnitatakse istme tagasarje keskele. Rihma lõpp painutatakse ja asetatakse sarjele, nii et sarje kandini jääks umbes 1 cm. Rihm kinnitatakse sarje väliskandini kolme ja sisemisel kahe 15..20 millimeetriliste naeltega. Pingutatakse rihma rihmapingutuse abi nõu abil või prussiku abil, mis asetatakse esisarje kandile ja kinnitatakse rihm ühe naelaga (joon.30 b). Lõigatakse rihm pikkuseks, pööratakse tema ots ära ja kinnitatakse lõplikult. Niisugusel viisil kinnitatakse kõik pikirihmad. Siis paigaldatakse ristirihmad, põimides neid pikirihmadega (joon.30 c).


Rihmadele asetatakse tükk linast riiet ja keerates serva väljapoole, kinnitatakse ta istme tagasarje külge. Pingutatakse linane riie, kinnitatakse mõnede naeltega üks kiht esisarjel, siis pööratakse serva ja lüüakse ta lõplikult kinni (naelte intervall 2 cm). Sel viisil lüüakse kinni linase riide külgservad (joon.30 d). 

Pingutades linast riiet, tehes sidumisnööriga valikaasad, mis peavad kinnitama hobusejõhvi (joon.30 e). 

Pingutamiseks võetakse sidumisnöör paksusega 1,5 mm, pikkusega umbes kaks korda suurem kui on istme ümbermõõt. Pingutite pikkus umbes 10 cm, nende kaugus kandist umbes 7 cm. Pingutid õmmeldakse õmblusega “nõelaga”, mitte pingutades sidumisnööri. Ta peab lamama vabalt, nii et tema alla võib suruda kaks sõrme. Õmbluse pööramisel on vajalik arvestada pistete pikkust, et nõela piste ei oleks istme nurga vastas. Viimane piste kinnitatakse kindlalt. 

Niisugusel viisil saadud aasade alla surutakse hobusejõhv (kammitud ja tükkidest vabastatud), jaotades teda nii, et istme keskel katte kõrgus oleks 5 cm kõrgem, kui on servadel (joon.30 g). Jõhv peab kantidest vähe väljas olema.

Siis formeeritakse pehme osa (joon.30 h). Linase riide tükk asetatakse jõhvi peale, silutakse ja lüüakse kergelt kinni iga poole keskel. Veendu des, et linane riie on õieti ja tasane, lüüakse (mitte lõpuni) veel mõne naelaga intervalliga ligikaudu 5 cm sarje ülemistele servadele. Siis tõmmates välja üksteise järel eelnevalt sisselöödud naelad, keeratakse kanga serv jõhvi alla ja lüüakse ta lõplikult kinni sarje külgpinnale.


Istme ääris õmmeldakse, pistes katte läbi nõelaga 45 nurga all ja tehes pisteid pikkusega umbes 4 cm (joon.30 i) äärise ülevalt ja alt. Õmblust pingutatakse tugevalt, nii et tuleks ühtlane rull ümber istme. Seejuures istme keskel moodustub lohk. Et anda istmele õiget kuju, teda täiendavalt tepitakse (õmmeldakse läbi).

Siis istmele laotatakse kattekangas (sits, puuvillriie, bjass), eelnevalt lüüakse teda kergelt kinni peente naeltega pikkusega 9 mm istme raami külge. Kinnitatakse kangas ümber tagumiste jalgade, lõigates ära üleliigse. Kui istmel esimesed nurgad on täisnurgad, siis kangas kuhjatakse sügava voldina, eelnevalt lüües sisemise kihi raami külge (joon.30 j). Kui istme nurgad on ümardatud, tehakse mõned väiksed voldid või kogumid. Liigne materjal lõigatakse ära (joon.30 k). Lõplikult lüüakse kangas kinni ümberringi. Peale selle operatsiooni täitmist viimistletakse lõplikult karkass, peale seda kinnitatakse pealistusdekoratiivne kangas võtetega, mida on kirjeldatud ülalpool, eelnevalt pannes istmele mitte suure kihi vatti (hobusejõhvi läbitunnetamise vältimiseks). 

Lõpetav operatsioon – dekoratiivse äärise kinnitamine, mida õmmeldakse peente värviliste niitidega (joon.30 l). Taastatud istme fragment on näidatud (joon.30 m).