AVALEHT
Sissejuhatus

I osa
MÖÖBLI REMONDI JA RESTAUREERIMISE LIIGID
Mööbli vigastused ja nende põhjused
Mööbli remondi ja uuendamise liigid
Restaureerimise liigid ja meetodid
II osa
MATERJALID
Puitmaterjalid
Liimmaterjalid
Materjalid viimistluskatete remondiks ja uuendamiseks
Materjalid mööbli pehmete osade remondiks
III osa
TÖÖRIISTAD JA SEADMED
Käsitööriistad ja abinõud käsitsi töödeks
Elektrikäsitööriistad
Töökodade sisustus
IV osa
MÖÖBLI KONSTRUKTIIVSETE OSADE TAASTAMINE
Ettevalmistustööd
Seotiste tugevdamine ja taastamine
Massivdetailidest mehaaniliste vigastuste kõrvaldamine
Pealistuse defektide kõrvaldamine
V osa
DEKORATIIVSETE OSADE TAASTAMINE
Mosaiikkaunistused
Nikerdamine
Metallist katteosad
VI osa
VIIMISTLUSKATETE REMONT JA RESTAUREERIMINE
Läbipaistev viimistlus
Läbipaistmatu viimistlus
VII osa
PEHME MÖÖBLI OSADE REMONT JA RESTAUREERIMINE
Pehme mööbli osade liigid ja toodete klassifikatsioon
Punutud istmega tooli restaureerimine
Poolpehme istmega tooli restaureerimine
Pehme tooli restaureerimine
Restaureeritud mööbli hoidmine

Töökodade sisustus

Mööbli remondi ja restaureerimisprotsess koosneb mitmetest erineva test etappidest, teostatavate tööde erinevatest liikidest  seepärast peavad töökodades olema mitmeid isoleeritud ruume vastavate seadmetega: ruum esemete eelnevaks hoidmiseks, uurimise läbiviimiseks, lahti võtmiseks ja mõõtmisteks; ruum desinfitseerimiseks ja deinsektsioonimiseks, vanade viimistluskatete eemaldamiseks; tisleritöö, pealistamise ja viimistluse töökojad.

Kõik töökodade ruumid peavad olema kõrgusega mitte vähem kui 3, 7… 4 m, mugavate ukseavadega, et nendest oleks võimalik sisse tuua mööblit. Peab olema hea loomulik ja kunstlik valgustus, sundventilatsioon, veevarustus ja veekütte regulaarsüsteem, peavad olema tuleohu vastased seadmed.

Vastuvõtu ja esemete eelneva ülevaatuse ruumides peavad olema paigaldatud: suur laud ülevaatuseks, lahti võtmiseks, väiksemate esemete mõõtmiseks, tööpink tisleri ja lukksepaabitöödeks; riiulid lahtivõetud ese mete hoidmiseks; kapid tööriistade ja materjalide hoidmiseks; kirjutuslaud; tolmuimeja.

Desinfitseerimise ja teiste tööde ruum, on seotud toksiliste materjalide kasutamisega, peab omama peale üldise ventilatsiiooni ka kohalikku ventilatsiooni – väljaimemine töökohtadel, kus teostatakse desinfitseerimist või eemaldatakse vanu viimistluskatteid. Ruumi paigutatakse: stellaazid töödeldud esemete hoidmiseks; meditsiinikapitüübid klaasseinte ja –ustega tööriistade ja lahustite väiksete koguste hoidmiseks, keemia nõud; laboratooriumilaud väljatõmbekapiga ja laboratooriumi seadmete komplektiga (destilaator, meditsiinilised sterilisaatorid, tehnilised ja analüütilised kaalud, elektrisoojendusvahendid). Töölauad seadistatakse rippuvate so fitvalgustitega – liikuvatega horisontaalselt ja ka vertikaalselt.

Tisleritöökoja suurus määratakse üheaegselt töötavate meistrite arvuga. Tööpingid pannakse paika nii, et nende vahel oleks vahekäigud laiusega mitte vähem kui 1m. Igal töökohal peab olema peale loomuliku ja üldise kunstliku valgustuse ka kohalik valgustus. Materjalide, tööriistade ja eraldi detailide ja remonditavate esemete osade hoidmiseks paigaldatakse igale töökohale kapid ja stellaazid. Liimi valmistamiseks peab töökojas olema eraldatud koht, mis on varustatud kohtäratõmbega, aga suurte detailide vineerimisel – pind, millele paigutatakse klambrid, metallist vahe plaadid jne... Suuremad töökojad on otstarbekas varustada keerme või hüdraulilise pressiga. Töökojas peab olema eraldatud koht või eraldi ruum tööriistade räsamiseks ja teritamiseks, kuhu paigutatakse elektri käiad jm…

Tolmu ja laastu eraldamiseks on vaja omada imiventilaatori seadmeid või tolmuimejaid, liimide poolfabrikaatide hoidmiseks – külmutuskappi.

Viimistlusruum töökojas peab olema avar, hästi valgustatud ja omama küllaldast ventilatsiooni, kindlustama tolmu ja mürgiste aurude ning gaaside eemaldamise. Töökoht käsitsi viimistluseks peab olema varustatud laudadega, stellaazidega, vaheliistudega jne., et töödeldud detaili võiks paigutada horisontaalsesse asendisse kõrgusele 70…80 cm põrandast.

Suuremad remontettevõtted peavad olema sisustatud pihustuskambriga, kus toimub lakkmaterjalide pealekandmine pihustamise teel

Lihvimis, peitsimis ja kruntimis töökohad peavad olema eraldi lakkimis ja poleerimistöökohast. Igal töökohal peavad olema paigutatud materjali de, tööriistade ja abivahendite hoidmise kapid, aga samuti stellaazid de tailide kuivatamiseks. Erilist tähelepanu peab olema pööratud töökohtade ja ruumide puhtusele.

Pealistöökoda peab koosnema kahest ruumist: esimene – pehmete osa de lahti võtmiseks, nende desinfitseerimiseks, puhastamiseks ja sorteeri miseks; teine – rohkem avaram, valgem pealistustööde tegemiseks. Mõlemates ruumides paigaldatakse kapid ja stellaazid materjalide, töö riistade ja abivahendite hoidmiseks ning tolmuimeja.

Laast ja tolm hööveldamisel, tolm ja peen praht lahtivõtmisel ja pehme mööbli remondil on soovitav eemaldada liikuvate tolmuimejatega.

Peale nende näidatud osade suured remontorganisatsoonid omavad ette valmistus osakonda, kus puitu töödeldatakse puidutööpinkidel. Laudade lahtilõkamisel toorikuteks kasutatakse kasutatakse universaalketassaagpinki ja lintsaagisid; toorikute töötlemisel – rihthöövel, paksushöövel, frees ja treipinke jt…