Praktikakorraldajate töövarjutamine Portugalis, Lissabonis 30.04.23 – 06.05.2023

by Karmen Torin

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppe osakonna praktikakorraldaja Pille Nurmberg ja teenindusõppe osakonna praktikakorraldaja Karin Torin viibisid 30.04.23-06.05.23 Portugalis Lissaboni linnas, kutsekoolis Instituto de Educação e Desenvolvimento Profissional, et rohkem teada saada sealsest praktikakorraldusest ning külastada erinevaid praktikaettevõtteid. 

Loe nende tegemistest allolevast blogist: 

IEDP on kutsekool, mis pakub põhikooli baasil kutsekeskhariduse omandamist ja erialaseid kursusi noortele ning täiskasvanutele.
Koolis toimub õpe turunduse ja reklaami, turismi, IT, laste alushariduse, raamatupidamise ja ärikorralduse, spaa teeninduse, restoraniteeninduse ning kokanduse ja kondiitritoodete valdkondades.

Lisaks on IEDP haldusalas eraldi veel pädevuse arendamise keskus, mis hõlmab psühholoogia- ja erialast nõustamisteenust ning pakub õpilastele tuge kutseoskuste valikul.
Vastuvõtt toimub põhikooli baasil lõpetanutele. Õpe kestab kolm aastat ja kooli lõpetamisel omandavad õpilased kutsekeskhariduse ning saavad IV taseme kutsetunnistuse.
Esimesel päeval kohtusime kooli juhtkonnaga. Anti ülevaade koolis toimuvast ja õpetatavatest erialadest. Osalesime erinevates tundides, suhtlesime aineõpetajate ning õpilastega.
Koolis õpib palju erinevatest riikidest pärit õpilasi, kelle inglise keele oskus oli kesktasemel. Nii nagu meie kooli õpilased, pelgasid nemadki algul suhelda, kuid kuna nad on oma temperamendilt avatumad, siis õige varsti alustasid nad meiega suhtlust ning küsimuste esitamist. Tutvustasime neile Eesti asukohta kaardil, meie kutsekoolis õpetatavaid erialasi. Küsiti, kas on võimalus Erasmus+ raames Eestisse praktikale tulla.
Järgmistel päevadel oli meile kontaktisikuks praktikakoordinaator, kes tutvustas oma tööd ja kooli praktikakorraldust. Kooli sisseastumise nõudeks on põhikooli lõpetamist tõendav tunnistus. Nii nagu Eestiski toimub õpe 3 aastat ja õpilased omandavad kutsekeskhariduse.
Praktikale 1. õppeaastal ei suunata. Praktika maht jaguneb 2. ja 3. kursuse vahel, ligikaudu 25% õppekava mahust. Praktika lõppedes esitavad õpilased praktika kohta kokkuvõtte.
Praktikakoordinaator tutvustas meile erialade teooria ja praktiliste tööde klasse. Suurem osa õpilastest on kevaditi ettevõtetesse praktikatele suunatud, seetõttu praktilistes õppeklassides hetkel õppetööd ei toimunud. Ruumide kasutuse ja erialade kohta saime aga hea ülevaate.

Koolis õpetatavad erialad:
Haridustegevuse tehnik
Õppe raames koolitatakse laste alushariduse spetsialiste, kes toetavad lapsi päevakeskustes ja lasteaedades. Kolmeaastase koolituse lõpetanud saavad teha koostööd laste alushariduse ja koolituse vallas. Nii praktikate sooritamised kui ka hiljem tööle asumise võimalused on neil lasteaedades ja erinevates lastega tegelevates keskustes.

Turismitehnik

Sarnane Eestis õpetatava turismi- ja hotelliettevõtluse erialaga.
Koolis õpetatakse turismitehnikuid, kes tegelevad turismi arendamise, juhtimise ja reklaamimisega ning giiditeenuse pakkumisega erinevatele turistide gruppidele.
Praktikat saavad õpilased sooritada reisibüroodes, hotellides, linna- ja maaturismiga seotud ettevõtetes.

Juhtimine

Juhtimise eriala on sarnane Eestis õpetatava raamatupidamise ja ärikorralduse valdkonnaga.
Erialal keskendutakse juhtimisele, finants- ja haldusvaldkondadele, seadusandlusele ja matemaatikale.
Selle kursuse lõpetanutele võimaldatakse astuda kõrgkooli, et noored saaksid end täiendada majanduse, rahanduse, maksunduse, ärijuhtimise ja personalijuhtimise valdkondades.

Köök ja kondiitritooted

Toitlustuse erialadel on köögiplokis kokkadele ja kondiitritele praktiliste tööde tegemiseks eraldi ruumid.
Õppeköögis toimub töö sarnaselt meie kooli õpilaste praktilise õppega, välja arvatud see, et sealsed õppijad ei valmista kooli personalile toitu.
Palju pööratakse tähelepanu õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamisele.

Koolil on läbi praktika väga hea koostöö ettevõtetega.
Õpilastel on võimalus sooritada praktikaid erinevates toitlustusvaldkonna üksustes, nt hotellides, restoranides, kruiisilaevadel, pagari- ja kondiitriärides, koolide ning haiglate sööklates.

IT seadmete haldamine

IT-seadmete haldustehniku eriala on sarnane PKHK-s õpetatava IT-süsteemide nooremspetsialist erialaga.
IT-eriala kooli- ja kutsetaseme tunnistusega lõpetanul on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis.
Praktikad on võrguhalduse, riistvara- või muude info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega seotud valdkondade ettevõtetes, IT-seadmete müügiga tegelevates ettevõtetes ja muudes ettevõtetes (k.a. tööstus), kes vajavad IT-operaatoreid.
Lisaks on võimalus IT eriala õpilastel kandideerida Erasmus+ kaudu tunnustatud rahvusvahelistele praktikakohtadele.
Kooli lõpetajad saavad tööle IT-seadmete haldustehnikutena, kes oskavad paigaldada, hooldada ja administreerida seadmeid ning arvutivõrke vastavalt kõige kaasaegsemale tehnoloogiale.

Restoran/ baar

Restorani/baari teenindaja eriala õpilased valmistatakse ette töötamaks hotellisektoris ning teistes toitlustus- ja joogiettevõtetes.
Õpe sisaldab klientide vastuvõttu ja teenindamist, toitude serveerimist ning erinevate jookide valmistamist ning serveerimist.
Erialast praktikat sooritatakse hotellides, kruiisilaevadel, tellitud üritustel, joogi- ja toitlustusasutustes.

Spaatehnik

Meie mõistes spaateenindaja.
Spaatehniku koolitus on neil suunatud esmaabile, peamiselt esmase tervise ja heaolu pakkumise teenustele. Hinnatakse kliendi tervise probleemi, osutades talle seeläbi vajalikku abi, arvestatakse määratud raviga ja kohandatakse vastavalt vanuserühma iseärasustele.
Teenustena rakendatakse füsioteraapiat, kasutatakse raviks massaaži-, niisutusseadmed ja ravivanne.
Tööle ja praktikale saavad õpilased spaadesse, meditsiini- , koduhooldus- ja füsioteraapiakeskustesse.
Peale kooli lõpetamist on õppijatel võimalik jätkata õpinguid kõrgkoolis või lõpetada V astme kursus.

Ilu- ja heaolumassaaž

Antud koolitus liigitub “Iluhoolduse” valdkonda ja haakub osaliselt Eestis kosmeetiku erialaga.
Eriala on suunatud esteetilisele kehahooldusele, kus kasutatakse erinevaid massaaživorme nt lõõgastav, dreneeriv, holistiline.
Peale kooli lõpetamist on õppijatel võimalik jätkata õpinguid kõrgkoolis või läbida V taseme kursus.
Tööle ja praktikale saavad õpilased ilukeskustesse, spaadesse, talassoteraapia- , meditsiini- , koduhooldus- ja füsioteraapiakeskustesse.

Meie tänu Hariduse ja Professionaalse Arengu Instituudi töötajatele Lissabonis ja võimaluse eest osaleda õpirändes. Oli väärt kogemus tutvuda teises riigis kutsekooli töö ning praktikakorraldusega. Suurepärane võimalus arendada keelelist väljendusoskust, näha erinevate kultuuride lõimumist. Oli kindlasti motiveeriv kogemus, sest vahel on vajalik enda töid ning tegemisi eemalt vaadata, et saada juurde uut hingamist.

Vabal ajal nautisime imeilusat Portugali pealinna Lissaboni.
Linnavaated ja seiklused Hop On – Hop Off tours liinidel, mis hõlmas laevasõitu Tejo jõel, tramcar´ga kesklinna mägistel kitsastel teedel ja „Jellow Bus“ sinisel liinil vana Belem´i linnaosas ning punasel liinil modernses linnaosas.

Sarnased postitused