ERASMUS+ KA2 PROJEKTI ECO-TAG ESIMENE RAHVUSVAHELINE KOHTUMINE VALENCIAS, HISPAANIAS

by Karmen Torin

24.-26.jaanuar 2023 toimus projekti ECO_Tag esimene silmast silma kohtumine Valencias, Hispaanias, kus meid võõrustas projekti koordinaator  Mediterráneo International! ♻️

Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine kujutavad endast eksistentsiaalset ohtu Euroopale ja ülejäänud maailmale. Seetõttu tehakse poliitilisel tasandil rahvusvahelisi jõupingutusi selle väljakutse lahendamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks selliste meetmetega nagu jätkusuutlike koolide keskkonnamärgised. Kuid need märgised ei käsitle HoReCa sektorile pühendatud kutsekoolide eripära, mis nõuavad erikoolitust ja spetsiaalset jätkusuutlikku sertifikaati.

Projekt ECO-TAG keskendub sellele konkreetsele väljakutsele kokanduse, gastronoomia, kokakunsti, köögihalduse ja toitlustusteenustega tegelevate kutsekoolide vaatenurgast. Selle eesmärk on käsitleda nende keskkonnamõju ja nende seost toiduainesektoriga. See võimaldab luua spetsiifilisi ja üldisi säästvaid pädevusi (mille aluseks on Euroopa jätkusuutlikkuse raamistik “Green Comp”), muuta käitumist ja seega vähendada süsiniku jalajälge.

ECO_Tag koondab projektipartnerid Itaaliast 🇮🇹, Leedust 🇱🇹, Eestist 🇪🇪 Šveitsist 🇨🇭 ja Hispaaniast 🇪🇸. 

Rohkem infot projekti kohta SIIN

 

ENGLISH BELOW! 

On January 24-26, 2023, the first face-to-face meeting of the ECO_Tag project took place in Valencia, Spain, where we were hosted by the project coordinator Mediterráneo International!

Climate change and environmental degradation pose an existential threat to Europe and the rest of the world. International efforts are therefore being made at the political level to address this challenge and mitigate its consequences through measures such as eco-labels for sustainable schools. However, these labels do not address the specifics of vocational schools dedicated to the HoReCa sector, which require specialized training and special sustainable certification.

The ECO-TAG project focuses on this specific challenge from the perspective of vocational schools involved in cooking, gastronomy, culinary arts, kitchen management and catering services. It aims to address their environmental impact and their relation to the food sector. This enables the creation of specific and general sustainable competences (based on the European sustainability framework “Green Comp”), to change behavior and thus reduce the carbon footprint.

ECO_Tag brings together project partners from Italy, Lithuania, Estonia, Switzerland and Spain 🇪🇸.

More information about the project HERE!

#erasmusplus #ecotagproject #sustainability #VETeducation

Sarnased postitused