HOOLDUSTÖÖTAJA ERIALA ÕPETAJAD ISLANDIL

by Teele Luks

Hooldustöötaja eriala õppekavarühma liikmed ja kutseõpetajad Ülle Kivisild, Evelyn Eichhorst, Anneli Raev ja Sirje Pauskar õpiränne toimus 24.04-01.05.2023 Islandil. Töövarjutati meie pikaajalise partneri FB College hooldustöötaja tundides ja arutleti õppekava arendamise ja õppetöö üle. Külastati Mimir koolituskeskust, kus arutleti hooldustöötaja eriala täiendkoolituste, töötutele pakutavate koolituste ja Efling (hooldustöö ametiühing) probleemide ja tugevuste üle. Töövarjutati erinevates hoolde- ja vanadekodudes Mörk, Seltjörn ja Seltjörn Hjúkrunarheimili.

Sarnased postitused