Annika raamatupidaja praktikal Belgias

by Liisi Kruusimägi

Raamatupidamise õpilane Annika Pensa käis Erasmus+ programmiga õppepraktikal Belgias, Brüsselis. Rohkem tema õpirände kohta saad lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
Annika: Käisin välispraktikal Brüsselis, Belgias, 24.03-24.03.18. Praktikakohaks oli Euroopa kutseõppeasutusi koondav mittetulundusühing EVTA ja nende koostööpartner EVBB, mis samuti tegeleb kutsehariduse ja elukestva õppe edendamisega. Praktika eesmärkideks oli tutvuda Belgia kultuuri ja raamatupidamisliku korraldusega, edendada erialaseid oskusi ja teadmisi.
EVTA/EVBB on rahvusvahelised mittetulundusühingud, mis on keskendunud erinevate projektide läbiviimisele kutsehariduse edendamiseks. Korraldatakse seminare, koolitusi, õppereise, suur rõhk on migrantide paremal integreerimisel läbi kutsehariduse ja praktiliste oskuste omandamise. Mittetulundusühingutena tegeletakse palju erinevate Euroopa Liidu rahastusvõimaluste otsimise ja projektikirjutamisega. EVTA/EVBB jagavad kontorit, EVTA ainus töötaja on tegevjuht Giulia Meschino, kes oli ka minu praktika juhendaja. EVBB poolelt töötas kontoris 5 inimest – tegevjuht, projektijuht, IT-töötaja ja kaks praktikanti. Raamatupidamisteenust ostab EVTA sisse ja EVBBl on finantsosakond Saksamaal, kust kord-paar kuus finantsjuht Brüsselis asju üle vaatamas käib.
EVTA/EVBB puhul (nagu ka Brüsseli puhul üldiselt) on tegemist väga multikultuurse keskkonnaga, kaks töötajat on itaallased, kaks sakslased, üks hollandlane, finantsjuht serblane ja üks praktikant oli pärit Poolast. Seega rääkis pool kontorit omavahel saksa keeles ja teine pool itaalia keeles, koosolekud ja kahe poole omavaheline suhtlus toimus inglise keeles, suhtlemine teiste  koostööpartneritega inglise ja prantsuse keeles.
Praktika käigus tegelesin nii igapäevase raamatupidamise (sularaha käitlemine, majanduskulude aruanded) kui ka projektide finantspoolega, mis oli väga huvitav kogemus. Tegelesin projektide rahastuse ülevaatamisega (kusjuures avastasin ühes samal päeval kinnitamisele minevas projektis üle 20 000 eurose valearvestuse, mida keegi märganud polnud), finantskulude planeerimisega erinevateks aastateks, samuti assisteerisin seminari jaoks uurimistöö tegemisega, otsisin erinevaid avanevaid EL rahastusvõimalusi, tegelesin inglisekeelse kirjavahetusega ja abistasin Itaaliast pärit praktikanti tema ülesannete täitmise numbrilise poole ja inglise keelega, süstematiseerisin finantsarhiivi.

Õppisin palju projektide finantspoole ja mittetulundusühingute toimimise kohta. Arendasin erialast sõnavara ja samuti nii prantsuse kui saksa keelt. Sain väga huvitava ja motiveeriva kogemuse põnevas keskkonnas. Ainult kiidusõnad nii praktikakoha, Brüsseli kui ka Belgia kohta!

Probleemsituatsioone ei esinenud, praktika kulges sujuvalt ja meeldivalt.
Soovitaksin kindlasti kõigil võimaluse esinedes minna praktikale Belgiasse. Brüsseli puhul on tegemist on kauni, huvitava ja (multi)kultuurse linnaga, Belgia inimesed on väga sõbralikud ja tegevust leiab seal palju. Keskne asukoht võimaldas mul vabal ajal väga soodsalt reisida nii Hollandisse, Prantsusmaale kui Luksemburgi ja ka erinevatesse linnadesse Belgias.
Muusikasõpradele teadmiseks, et pidevalt toimuvad rahvusvaheliste artistide/maailmanimede kontserdid. Samuti soovitaksin enne minekut õppida veidi prantsuse keelt, sest kuigi ka inglise keelega saab väga hästi hakkama, kõneleb enamik Brüsselis prantsuse keelt (näiteks teeninduses) ja hindavad ka väikeste viisakusväljendite kasutamist. Sain oma praktikakohast väga head hinnangud ja nad ootavad ka teisi meie kooli õpilasi – eriti neid, kellel on hea inglise keele oskus. Viimane soovitus – vihmavari kaasa, Belgias sajab tihti, ent õnneks mitte pikalt.

Sarnased postitused