Väikeettevõtluse õpilane Anastasia õppepraktikal Sloveenias

by Liisi Kruusimägi

Anastasia Kaskla käis väikeettevõtluse  õppepraktikal Erasmus+ programmiga 08.03-22.05.2020 Sloveenias. Anastasia tegusa ja mitmekülgse õppepraktikaga on võimalik tutvuda nii allpool olevast kokkuvõttest kui postitusele lisatud video vahendusel.

Loe Anastasia praktikakokkuvõtet allpool: 
Oma teise väikeettevõtlusse õppeaasta praktika sooritasin Sloveenias 08.03.2020-24.05.2020. Valisin selle riigi, kuna soovisin tutvuda Sloveenia kultuuri ja töökorraldusega, saada uusi kogemusi väikeettevõtte majandamisest ning rakendada seni omandatud teadmisi praktikasse.
Praktikabaasiks oli isemajandav talu, mida juhtis noor mees, Talu majanduslik seis oli väga hea ja ma sain hindamatud praktikakogemused sellise ühemehe talu juhtimist kõrvalt vaadates ning jõudumööda kaasa aidates. Minu praktikal viibimise ajaks sai sellest talust ka minu kodu. Kuna elasime seal kahekesi, tuli minul kaasa lüüa ka kõigis talumajapidamises tegemist vajavates töödes.
Talus kasvatati hobuseid, oli ka paar lehma ja kanad. Talul oli lisaks loomadele oma pagaritöökoda. Põhisissetulek talule tuli ratsutamistundide andmisest ja ratsaretkede korraldamisest. Lisasissetulek pagaritöökoja toodete ja munade müügist. Suvisel ajal korraldati talus ka nädala pikkuseid ratsalaagreid erinevas vanuses lastele.
Päev algas hommikul kell 6 loomade toimetamisega. Kui loomad söödetud, oli aeg ise hommikust süüa. Peale hommikusööki jagas taluperemees juhtnöörid päeval tegemist vajavate tööde kohta. Praktika käigus sain teha palju erinevaid töid – värvida maneeži puid, varuda hobustele noori kuuski söömiseks jne. Samuti käisin abiks karjaaia ehitamisel, aitasin mune korjata ja tegin muid talus ette tulevaid töid.
Lõunat valmistas taluperemees. Kolm korda nädalas veetsin oma päevase aja pagaritöökojas. Minu ülesandeks oli marmelaaditäidistega taskute valmistamine. Pagaritöökoja tooteid müüdi talu külastavatele ratsutajatele või kohaliku küla elanikele. Talu kõrval oli populaarne matkarada, mis viis mööda maneežist ja see andis talu peremehele lisavõimaluse talu tooteid ja teenuseid tutvustada.
Õhtuti vaatasime üle päeva sissetulekud ja väljaminekud ning arutasime tulevikuplaane. Õhtuste mõttetalgute tulemusena sündis idee teha inglise ja saksakeelsed reklaamvoldikud, mis olid mõeldud naaberriikide Austria ja Horvaatia turistide tallu kutsumiseks. Samuti sai minu seal viibimise ajal valmis torusall/rätik, mis oli talu reklaamiks. Samuti omas torusall lisaks reklaamile ka praktilist väärtust – olles külmal ajal salli eest ning soojal ajal peas kandmiseks päikese kaitseks.

See praktikakogemus annab ka mulle julguse oma ettevõtte luua ja seda edukalt majandada. Pole oluline, millega ettevõte tegeleb. Oluline on teha seda, mida sa armastad ja millesse sa usud.

Talu peremehel oli julgus jätta kaheksa aastat tagasi palgatöö ning pühenduda oma talu arendamisele. Usun, et tal on see suurepäraselt õnnestunud. Soovitan seda praktikabaasi nii ettevõtluse õppimiseks kui ka pagari ettevõtluspraktika sooritamiseks. Praktika raames saab selles talus igas asjas kaasa rääkida ja ka käed külge panna.
Samuti õppisin tundma kohalikku kultuuri ning sain teada millised on sealse riigi rahvustoidud. Praktiseerisin inglise keelt ning õppisin selgeks mõned viisakusväljendid sloveenia keeles.
Olen oma praktika kogemusega väga rahul ja hindan enda praktika eesmärkide täitmise väga heaks. Kõik õpiväljundid, mis selles praktikas ette nähtud, said edukalt sooritatud.

Sarnased postitused