EfVET-i aastakonverents 2023

by Karmen Torin
23.10-29.10 viibisid arendusosakonna juhataja ja projektijuhid Rhodosel, et osaleda EfVET-i aastakonverentsil ning külastada kohalikke kutsekoole.
EfVET on 1991. aastal Hollandist alguse saanud Euroopa kutse- ja tehnilise hariduse foorum, mis asutati eesmärgiga anda hääl ja kõlapind Euroopa kutseõppeasutustele.
Täna ühendab EfVET üle 1500 asutuse üle Euroopa. Rhodosel toimunud aastakonverentsile kogunes üle 350 osaleja 34 riigist, sealhulgas 12 riigist väljaspool ELi, arutlema ja edendama kutsehariduse ja -koolituse tipptaset. Selleaastasteks fookusteemadeks oli jätkusuutlikkus, tulevikusoskused ja töökohapõhine õpe ning roheoskuste implementeerimine kutsehariduses.
Konverents pakkus huvitavaid praktilisi ülevaateid sellest, kuidas Euroopa kutsekoolid tulevad toime samade väljakutsetega, millega tegeleme meiegi, muuhulgas ülevaateid töökohapõhisest õppest, projektide läbiviimisest, uute tulevikuoskuste integreerimisest õppesse ning jagati innovatiivseid praktikaid uuenduslike õppematerjalide loomise osas. Ühtlasi pakkus konverents mitmekülgseid võimalusi koostööks kutsekoolide vahel. Lõime uusi kontakte Soomest Indiani ning saime mitmeid koostööprojektide pakkumisi.
Lisaks konverentsile külastasime kohalikku erakutsekooli ANKO, kellega sõlmisime koostööleppe heade praktikate jagamiseks. Kontakt sai loodud ka Kreeka suurima kolledziga – Metropolitan College.
Loodame, et konverentsil loodud kontaktid aitavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumisele igal tasemel kaasa ja meie töötajad ning õpilased on avatud osalema ja olema kaasatud uutes projektides ning võimalustes.
 
ENGLISH BELOW
From 23.10 to 29.10, the head of the development department and the project managers were in Rhodes to participate in the EfVET annual conference and visit local vocational schools.
EfVET is a European Vocational and Technical Education Forum that started in the Netherlands in 1991 and was founded with the aim of giving a voice to European vocational education institutions.
The annual conference in Rhodes brought together over 350 participants from 34 countries, including 12 countries outside the EU, to discuss and promote excellence in vocational education and training. This year’s focus topics were sustainability, future skills and workplace-based learning and the implementation of green skills in vocational education.
The conference offered interesting practical insights into how European vocational schools cope with the same challenges that we deal with, including insights into workplace-based learning, project implementation, integration of new future skills into learning, and shared innovative practices in creating innovative learning materials. The conference also offered versatile opportunities for cooperation between vocational schools. We made new contacts from Finland to India and received several offers for cooperation projects.
In addition to the conference, we visited the local private vocational school ANKO, with which we signed a cooperation agreement to share good practices. Contact was also established with the largest college in Greece – Metropolitan College.
We hope that the contacts created at the conference will contribute to the internationalization of Pärnumaa Vocational Education Center at every level and that our employees and students will be open to participate and be involved in new projects and opportunities.

Sarnased postitused