A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies

by Siret Ollino

Projekti number: NPJR-2023/10323
Projektiperiood: juuni 2023- mai 2024

Partnerid:
Jelgava Craft’s secondary school (Latvia)
Klaipeda Tourism School- (Lithuania)
Pärnu Vocational Education Center (Estonia)

Projekti eesmärk on arendada õpilaste erialaseid pädevusi, et suurendada erialast potentsiaali karjäärivõimalusteks ja isiklikuks arenguks.

Lisaks edendada Balti riikide kultuurilist vastastikust mõistmist. Projektis osalevad koka, pagar-kondiitri ja teenindaja/kelneri eriala õpperühmade õpilased ja õpetajad. Igast partnerkoolist on kaasatud 10 õpilast ja 2 saatvat kutseõppeõpetajat projektikohtumistele Jelgavas (Lätis) ja Klaipedas (Leedus). Enne naaberriikidesse projektikohtumisele minekut on vaja uurida vastava riigi ajalugu 18., 19. või 20. sajandil. Ajaloo uurimisel tuleks rõhku panna toidu, toitlustamise ja toidu serveerimise ajaloolisele uurimisele. Õpetajad ja õpilased koostavad ajaloolises majas õhtusöögiks oma menüü, arvestades köögi eripära ja vastava ajaloolise sajandi eine serveerimiskultuuri.

Igas riigis toimub pidulik temaatiline mõisa õhtusöök, kus ajastule vastavalt on väljatöötatud erimenüü ja õhtusöögi kontseptsioon. Partnerriikide kutsekoolide õpilased valmistuvad nädala jooksul meeskonnatööna mõisa õhtusöögiks.

Lisainfo:
Teele Luks – projektijuht
teele.luks@hariduskeskus.ee
Kabinet A 219

Loe lisaks projektikohtumiste kohta: 

Nordplus kohtumine Jelgavas, Lätis

Nordplus kohtumine Pärnus, Eestis