Voolutugevus

Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus (tähis I) on füüsikaline suurus, mis kirjeldab ajaühikus elektrijuhi ristlõiget läbinud elektrilaengu hulka.

Voolutugevuse mõõtühikuks on amper (A). Kasutatakse ka ühikuid mikroamper (μA) ja milliamper (mA).

Järgnevas tabelis on toodud nende ühikute omavahelised seosed:

Ühik

Teisendamine ampriteks

mikroamper

1 μA=0,000001A

milliamper

1 mA=0.001A

Mõõteriista voolutugevuse mõõtmiseks nimetatakse ampermeetriks.