Takistus

Takistuseks ehk elektritakistuseks (tähis R) nimetatakse juhi omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. [4]

Takistuse ühikuks on oom (Ω). Kasutatakse ka ühikuid millioom (mΩ), kilooom (kΩ), megaoom (MΩ).

Järgnevas tabelis on toodud nende ühikute omavahelised seosed:

Ühik

Teisendamine oomideks

Millioom

1 mΩ =0,001 Ω

Kilooom

1 kΩ =1000 Ω

Megaoom

I MΩ =1000000 Ω

Takistust mõõdetakse oommeetriga.