Sissejuhatus

 

 

Multimeeter on mõõteriist millega saab mõõta takistust, alalis- ja vahelduvvoolu ning pinget. Lisaks võimaldavad paljud kaasaegsed multimeetrid mõõta veel mitmeid parameetreid nagu näiteks mahtuvus, bipolaartransistori võimendustegur, sagedus, temperatuur jne.

Selles õpiobjektis õpime tundma multimeetriga seotud elektrotehnilisi termineid ja õpime kasutama multimeetrit pinge, voolutugevuse ja takistuse mõõtmiseks.