Mõõtemääramatus

Vaatleme järgmist joonist kus on kujutatud väärtuse X mõõtmist.

 

Nagu näha ei lange tegelik väärtus ja mõõdetud väärtus kokku. Seda erinevust nimetatakse mõõteveaks.

Mõõtemääramatus on mõõtetulemustega seotud parameeter, mis iseloomustab mõõtesuurusele põhjendatult omistatavate väärtuste tõenäosus jaotust. Kas see definitsioon andis ettekujutuse mõõtemääramatusest? Ega vist. Igatahes on selge, et asi puudutab mõõtetulemust. Praktika näitab, et ühtki mõõtmist ei saa teha absoluutselt täpselt. Ja seda vahemikku, kuhu mõõdetava suuruse tõeline väärtus jääb, nimetataksegi mõõtemääramatuseks. [5]

Üheks oluliseks teguriks, mis mõjutab mõõtemääramatust on mõõteriista täpsus. Mõõteriista mõõtetäpsust iseloomustab absoluutpõhiviga Δx, mis on valmistaja poolt määratud ja selle väärtus on ära toodud mõõteriistariista passis. Eeldusel, et mõõtmised on teostatud korrektselt ning puuduvad muud mõõtetulemust mõjutavad tegurid võib lugeda mõõtemääramatuse võrdseks mõõteriista absoluutpõhiveaga.