Elektrivool

Elektrivool on laengukandjate korrapärane liikumine.

Elektrivool jaguneb alalisvooluks ja vahelduvvooluks.
Alalisvooluks (DC - inglise keeles Direct Current) nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu. [2]

Vahelduvvooluks (AC - inglise keeles Alternating Current) nimetatakse elektrivoolu, mille suund ja tugevus perioodiliselt muutuvad. [3]