Pinge

Pinge (tähis U) on füüsikaline suurus, mis iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja tugevuse erinevust ning määrab ära kui palju tööd tuleb teha laengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise.

Pinge mõõtühikuks on volt (V). Tihti kasutatakse ka ühikuid mikrovolt (μV), millivolt (mV) ja kilovolt (kV).

Järgnevas tabelis on toodud nende ühikute omavahelised seosed:

Ühik

Teisendamine voltideks

mikrovolt

1 μV=0,000001V

millivolt

1 mV=0.001V

kilovolt

I kV=1000V

Mõõteriista pinge mõõtmiseks nimetatakse voltmeetriks.