Anatoomia ja füsioloogia

You are here: ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

Antud õpiobjekt tutvustab kursusel "Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia" käsitletavaid teemasid.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab anatoomia ja füsioloogia alast terminoloogiat, raku ehitust ja talitust ja tunneb peamisi kudede liike, luude ja liigeste ehitust, lihaste ehitust, talitlust ja topograafiat, kõikide elundsüsteemide ehitust ja talitlust ning neid reguleerivaid mehhanisme.


See töö on litsentsi all Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Materjali koostas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Allan Lorents

nach oben