Haridustöötajate kandideerimine

by Robert

Tere, hea kolleeg!

Kui soovid kandideerida 2024/2025 õppeaasta õpirändeprojektis osalejaks, siis palun täida vorm! 

Õpirändes osalevad haridustöötajad valitakse välja töötaja motivatsioonist ja erialasest arenguvajadusest lähtuvalt, koostöös osakonnajuhatajaga. Kandidaadi hindamisel võetakse arvesse aktiivsust Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvaheliste tegevuste elluviimisel, näiteks väliskülaliste vastuvõtt ja tundidesse töövarjude võtmine. Õpirändes osalemiseks on vajalik vähemalt A2 tasemel võõrkeele oskus. 

Kandideerimisel palun mõtle oma soov ja vajadus väga põhjalikult läbi. 
Kui Sul on küsimusi või soovid oma õpirändesse kandideerimist arutada meiega, siis võta ühendust emaili, telefoni teel või lepi kokku kohtumise aeg.
ÕPIRÄNDEGA KAASNEVAD KOHUSTUSED: 

1. Õpirändes osalev õpetaja võtab kohustuse tõsta õppetöö kvaliteeti ning haridustöötaja osaleb organisatsiooni pikemaajalises arendustegevuses.

2. Õpirändeprogrammis osalemisega kaasneb kohustus panustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumisse ja osaleda rahvusvahelises koostöös oma eriala piires (nõustub võtma valdkonna välisõpetajaid oma tundidesse töövarjuks, abistab välispraktikantidele sobiva ettevõtte leidmisel, tutvustab oma eriala, õpetamismeetodeid välisõpetajatele, osaleb kultuuri- ja sotsialiseerumisega seotud tegevustes).

3. Õpirändes osaleja rakendab õpirändes saadud oskuseid ja kogemusi edaspidi oma igapäevatöös.

4. Õpirändes osaleja kohustub kasutama rahvusvahelise enesetäiendamise võimalusi eesmärgipäraselt ning kohustub õpirände kogemust jagama kaaskolleegidega teavitusüritustel.
 
Kui oled valitud osalema õpirändes, siis vastutad selle eest, et täidetud saavad järgnevad punktid:
  • oskad digiallkirjastada oma lepingu;
  • oskad RTIPis vormistada välislähetuse (projektijuhtide põhjaliku õpetuse järgi);
  • organiseerid oma lennujaama ja lennujaamast tagasi saamise kui ei ole projektijuhiga kokku lepitud teisiti. Organiseerid programmist lähtuvalt liikumise sihtkohas, kui ei ole projektijuhiga kokku lepitud teisiti;
  • oskad RTIPis esitada kuluaruande ning vastutad dokumentide allkirjastamise eest ja projektijuhi kätte jõudmise eest vähemalt 1 nädala jooksul peale välislähetust;
  • suudad esitada ja alles hoida kõik vajalikud kuludokumendid ning lennupiletid;
  • esitad õpirände kokkuvõtte / vlogi vähemalt 1 kuu peale õpirännet!
Karmen Torin +372 5648 2347, karmen.torin@hariduskeskus.ee
Teele Luks  +372 5330 8710, teele.luks@hariduskeskus.ee