Toitumisõpetuse alused

You are here: Home > KASUTATUD ALLIKAD

KASUTATUD ALLIKAD

KIRJANDUS:

  • Kalbri, I.; 2007.a. "Toitumisõpetus" Kirjastus Ilo.
  • Kokassaar, U.; Vihalemm, T.; Zilmer, M. 1999.a. "Õige toit", Tartu.
  • Rekkor, S; Kersna, A; Roosipõld, A; Merits, M. 2008.a. Toitlustuse alused. Kirjastus Argo.
  • Zilmer, M.; Kokassaar, U.; Lill, A. 2012.a. "Normaalse söömise kursuste käsiraamat", Avita.

VEEBIVIITED

nach oben