Masinaelemendid ja koostetööd

You are here: AVALEHT

AVALEHT

Kursuse/õpiobjekti nimi: Masinaelemendid ja koostetööd
Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
Õppekava: Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava
Moodul: 28. Masina elemendid ja koostetööd
Mooduli maht:

6 ÕN (millest 3 ÕN on T ja 3ÕN on P). Käesoleva e-kursuse maht on 3 ÕN, mis käsitleb teooriat.

Kursuse väljatöötaja ja autor: Lembit Miil
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

Submenu

nach oben