Loodusained I

You are here: Home > MAA TEKE JA ARENG > GEOLOOGILINE AJASKAALA

GEOLOOGILINE AJASKAALA

Maa ajalugu on jaotatud pikkadeks perioodideks - aegkondadeks. Aegkonnad on jaotatud ajastuteks.

Maa ja elu ajalugu tõlgendatakse kivimikihtide järjestuse ning säilinud kivististe ehk fossiilide põhjal. Sündmuste liigikaudne vanus aastates määratakse isotoopmeetoditega.

Maakoore kihtide vanuse ja tekkimise järjekorra määramise süsteemi nimetatakse geoloogiliseks ajaarvamuseks, selle alusel reastatud ajastud moodustavad geokronoloogilise skaala.

Aegkond

Ajastu (algus milj. aastat tagasi)

Geoloogilised sündmused

Taimed

Loomad

Uusaegkond (kainosoikum)

Kvaternaar (2,5)

Korduvad jäätumised põhjapoolkeral

 

Inimühiskonna kujunemine

Neogeen (23)

Merede taandumine, mäestike teke, kliima jahenemine

 

Inimlaste ilmumine

Paleogeen (65)

Mäestike teke, merede pealetung, pehme kliima

Õistaimede levimine ja mitmekesistumine

Pärisimetajate, lindude, luukalade ja putukate levimine ning mitmekesistumine

Keskaegkond (mesosoikum)

Kriidiajastu (146)

Mäestike teke

Õistaimede ilmumine ja kiire areng

Esimesed emakooksed imetajad, hiidroomajate väljasuremine

Juura (200)

Mandrite vajumine ja merede pealetung

Paljasseemnetaimede levimine

Esimesed linnud, hiidroomajate levimine

Triias (251)

Ühtse mandri lõhenemise algus, soe kliima

Paljasseemnetaimede levimine

Esimesed imetajad

Vanaaegkond (paleosoikum)

Perm (299)

Ühtne manner, mäestike teke, mandrijäätumised lõunapoolkeral, kuiv kliima

Esimesed paljasseemnetaimed

Roomajate levimine paljude kahepaiksete väljasuremine

Karbon (359)

Merede pealetung, niiske kliima

Sõnajalgtaimede metsad

Kahepaiksete ajastu, esimesed roomajad

Devon (416)

Maismaa kerkimine

Sõnajalgtaimede levimine

Kalade ajastu, putukate ja kahepaiksete ilmumine

Silur (444)

Suured sisemered, pehme kliima

 

Esimesed maismaaselgrootud, primitiivsed kalad

Ordoviitsium (488)

Mandrite vajumine ja merede pealetung, pehme kliima

Valdavalt merevetikad, esimesed maismaataimed

Pea- ja lülijalgsete areng

Kambrium (542)

 

Merevetikad

Mereselgrootute levimine, esimesed selgroogsed

Aguaegkond (proterosoikum) (2500)

 

Mandri jäätumine

Eukarüootsete organismide teke, esimeste hulkraksete ilmumine

Ürgaegkond (arhaikum) (4600)

 

 

Prokarüootsete organismide teke

nach oben