Õpilaste kandideerimine

by Robert
Kandideeri õpirändesse SIIN

Kandideerimine välispraktikale on nüüd AVATUD! Ootame kandidaate, kes soovivad oma järgmise õppeaasta (2024/2025) praktika välismaal sooritada! Samuti võivad kandideerida ka vilistlased, kes soovivad peale lõpetamist välispraktikale minna! 

Kandideerimine on avatud PIKENDATUD kuni 19.maini 2024! 

Rohkem infot kandideerimise kohta saad projektijuhtidelt Karmen Torin karmen.torin@hariduskeskus.ee või Teele Luks teele.luks@hariduskeskus.ee; ruum A219.

Vajalikud dokumendid:
1. Avaldus kodulehel (jälgi, et kõik nõutud väljad oleksid täidetud)
2. Ingliskeelne motivatsioonikiri (vt näidist)
3. Ingliskeelne Europass CV (vt Europassi CV näidist)
4. Vajadusel vanema luba alaealisele 
Saada kandideerimise juurde kuuluvad dokumendid hiljemalt kandideerimise perioodi lõpuks aadressil erasmus@hariduskeskus.ee. 

Hindamine
Õpirände konkursi komisjon: osalejad valib pingerea alusel komisjon, kuhu kuuluvad: projektijuht, praktikakorraldaja ning vastavalt vajadusele kutseõpetaja, võõrkeeleõpetaja ja rühmajuhataja.
5 punkti skaalal hinnatakse: keskmine hinne, motiveeritus, õpilase kohusetunne/suhtumine õpirändesse ja õppetöösse (s.h põhjuseta puudumised), koostöövalmidus, pingetaluvus, probleemilahendamise oskus, tolerantsus, avatus ja keeleoskuse tase.

ABIKS KANDIDEERIMISEL
Motivatsioonikiri
Motivatsioonikirjas kirjelda oma erialaseid oskusi, tugevusi ning praktika eesmärki. Motivatsioonikirjas saate juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele töö- ja praktikaalastele saavutustele. Rõhuge oma oskuste, kogemuste ja hariduse neid aspekte, mis tulevad antud praktikakohale kasuks. Lisaks võib lühidalt kirjeldada oma hobisid ja muid huvisi. Samuti kirjelda, mida Sa sellest praktika kogemusest ootad ning mida soovid praktika käigus juurde õppida.
Motivatsioonikirja kirjutades pidage meeles, et selle sisu peab äratama praktikaettevõtte suurema huvi teie vastu. Kuna kandideerimise hetkel pole praktikaettevõte teada, siis adresseerige kiri umbisikuliselt.
Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on tavaliselt üks lehekülg. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12.
Mõned soovitused heaks motivatsioonikirja koostamiseks.

Europassi CV
Europass CV on üle-Euroopaliselt tunnustatud formaadis CV.
Europass CV täitmise teevad lihtsaks juhendmaterjalid ning näited, millede abil saad ennast ise analüüsida. Erilist tähelepanu on pööratud oma erinevate oskuste sõnastamisele.
Europassi CV-d koosta inglise keeles, kuna valituks osutudes saadab projektijuht selle edasi vastuvõtvale organisatsioonile, kes leiab sulle praktikakoha. Mida põhjalikumalt koostatud CV, seda suurem võimalus on sul oma unistuste praktika kohta praktikale saada!
Europassi CV puhul kehtivad samad põhimõtted, mis teistegi CV-de puhul. Õigekiri, korrektsus, läbimõeldud ja konkreetne tekst, kohustuslik on lisada ametlik foto (dokumendifoto leiad eesti.ee lehelt näiteks) – need on iga CV alus. Kindlasti lisa oma CV`sse eelnevad erialaga seotud töökogemused või nende puudumisel kõik eelnevad ettevõtte praktikad. Samuti lisa hariduse lahtrisse, lisaks koolile, oma eriala, mida omandad ning kõik eelnevalt läbitud erialased moodulid. 
Europassi CV muutmine ei ole raske, sest juba olemasolevat CV on võimalik uuesti üles laadida Europass CV keskkonda ja olemasolevat teksti muuta või täiendada.