Mõõtmine analoog multimeetriga

Analoog multimeetriga mõõtmine toimub üldjoontes samamoodi nagu digitaalse multimeetriga. Põhiliseks erinevuseks  on viis kuidas saadakse mõõtetulem - kui digitaalse multimeetri puhul on lugem esitatud numbrilisel kujul siis analoog multimeetri korral saame lugemi mõõteriista skaalalt. Analoog multimeetriga mõõtes tuleb tähelepana järgmisi aspekte:

  1. Harilikult on mõõteriistal mitu erinevat skaalat, lugem tuleb võtta õigelt skaalalt. Näiteks kui mõõdetakse vahelduvpinget siis tuleb lugem võtta kindlasti vahelduvpinge skaalalt.
  2. Enamikel juhtudel ei lange kokku mõõtediapasooni ja skaala väärtused  - seetõttu ei saa me mõõtetulemust otse skaalalt lugeda.
  3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata mõõtejuhtmete polaarsusele. Kui digitaalse multimeetriga mõõtes vahetada ära omavahel pluss ja miinus juhtmed siis kuvatakse displeil lihtsalt tulemuse ette miinusmärk, analoog multimeetri korral aga ei saa mingit tulemust, näha on vaid, et osuti on liikunud veidi alla nulli.