Esmatutvus multimeetriga

Järgnevalt on toodud multimeetri tähtsamad osad:

 

  1. Displei.
  2. Toitelüliti.
  3. Pöördlüliti mõõterežiimi valimiseks.
  4. Pesa mõõdetava kondensaatori ühendamiseks (mahtuvuse mõõtmiseks).
  5. Pesa mõõdetava bipolaar transistori ühendamiseks (võimendusteguri mõõtmiseks).
  6. Pesa mõõtejuhtme ühendamiseks voolutugevuse mõõtmisel 10A diapasoonis.
  7. Pesa mõõtejuhtme ühendamiseks voolutugevuse mõõtmisel. Välja arvatud 10A diapasoonis mõõtmine.
  8. Pesa üldise mõõtejuhtme ühendamiseks.
  9. Pesa mõõtejuhtme ühendamiseks pinge, takistuse, sageduse mõõtmisel.