Dioodi kontrollimine

  1. Ühenda mõõtejuhtmed multimeetriga: üks (must) juhe multimeetri üldisesse (COM) pesasse, teine (punane) juhe multimeetri takistusemõõtmise pesasse (Ω).
  2. Seadistame multimeetri dioodikontrollimise režiimi (--I>I--).
  3. Mõõdame dioodi „ühtepidi" ja seejärel „teistpidi" (algul punane juhe edimesel dioodi jalal ja must teisel jalal, sejärel teistpidi).

Korras dioodi puhul saame ühtepidi mõõtes multimeetri displeilt lugemi vahemikus 200....800 mV (diood on päripingestatud), juhib voolu ja 1. [ületäitumine] (diood on vastupingestatud, ei juhi voolu).

Katkise dioodi puhul

  • Mõlematpidi mõõtes 0 - diood on lühises
  • Mõlematpidi mõõtes lugem vahemikus 0....2000 mV - diood „lekib"
  • Mõlematpidi mõõtes lugem 1. [ületäitumine] - diood on katkestuses.

TÄHELEPANU!

1. Pingestatud skeemi mõõtmine dioodi mõõtmisrežiimi seatud multimeetriga võib kahjustada nii skeemi kui ka multimeetrit!

2. Õige mõõtetulemuse saamiseks tuleb diood mõõtmise ajaks skeemist lahti ühendada!