Asjaajamine

You are here: Avaleht

Avaleht

Ametikirju koostatakse infovahetuse eesmärgil. Väljasaadetud dokumendi vormistus on väga oluline, sest dokumendi vormistus ja kvaliteet annab pildi asutuse asjaajamise korraldusest ja selle kultuurist. Suhtumise kujundamisel on suur osa esmamuljel. Meeles tuleks pidada, et oluline on dokumendi plank, selle kujundus, paberi kvaliteet, elementide paigutus ning vastavus asjaajamise heale tavale.

Õppematerjal on abiks kõigile, kes õpivad asjaajamist ning neile kes igapäevatöös tegelevad dokumentide loomisega. Siit leiab teavet kuidas korrektselt vormistada ametikirju.

Tere tulemast õppima ja koostama ametikirju.

   

Anu Laas - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

Õpiobjekti loomist toetas ESF ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus

nach oben