Sissejuhatus

iDevice ikoon Sissejuhatus

Tere!

Olete tutvumas juhendiga "Essee kirjutamine". Loodan, et saate koostatud materjalist abi oma edasistes õpingutes ja leiate oma puudujääkidele täiendust. See on toetavaks materjaliks kõikides õppeainetes.

Antud õpiobjekt on koostatud abiõppematerjaliks kõikide erialade põhikooli- ja gümnaasiumijärgsetele õpilastele.


Õppematerjali on koostanud:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Limberg

 

Õppematerjali loomist toetas ESF ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Õppematerjal on avaldatud Creative Commons litsentsi alusel