Kasutatud allikad

Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000

Hage, Maaja. Tekstiõpetus ainevihik. Tallinn: Koolibri, 2000

Hirsjärvi, Sirkka. Remes, Pirkko. Sajavaara, Paula. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina, 2005

Postimees viide artiklile: http://www.postimees.ee/010406/esileht/kultuur/196816_2.php

http://www.fin.ee/essee

http://www.maailm.net/contest/402

Wikipedia viide artiklile: http://et.wikipedia.org/wiki/Essee