Eelteadmised ja eesmärgid

iDevice ikoon Eelteadmised

Eelnevalt oleks vajalikud järgmised oskused:

1. Õigekirjaoskus

2. Mõttearendusoskus

3. Teksti koostamise oskus


iDevice ikoon Eesmärgid

Õppematerjal on loodud abiks esseede koostamisel.

Eesmärgiks on anda teada, mida kujutab endast essee ja kuidas seda kirjutada,

milliseid väljendusvahendeid kasutada teksti koostamisel ja kuidas esseed vormistada.