Kompositsiooniõpetuse terminid

iDevice ikoon Kompositsiooniõpetuse terminid

ASÜMMEETRIA – terviku pildi asetus, kus pildi osad ei ole pildi keskpunktist või keskteljest lähtudes ühetaolised, puudub peegeldus.

DEKORATIIVNE – kaunistav

DOMINANT- tähelepanu tõmbav kompositsioonielement

DETAIL – üksikelement, pisiasi

DÜNAAMILINE KOMPOSITSIOON- liikumist edsiandev kompositsioon

EKSPRESSIOON - väljendus

FORMAAT – kunstiteose mõõt

FOOKUS – kompositsiooni kese

TASAKAAL – visuaalsuse ja võrdsuse tunne kompositsiooni üksikute osade vahel

KONTRAST – kahe tugevasti erineva omaduse kõrvutamine.

KULDLÕIGE – geometriline vahekord, mille abil püütakse kunstiteosele anda ideaalne proportsioon. Kahe osa vahel valitseb järgmine suhe. Väiksem osa suhtub suuremasse nagu suurem kogu tervikusse.

ORNAMENT – motiividest( taime-, looma- või geomeetrilistest kujunditest) kaunistus arhitektuuris, tarbekunstis või raamatukujunduses.

PINNALINE KOMPOSITSIOON – valdavalt kahemõõtmelisel pinnal(lõuendil, paberil), kus ruumi sügavust kujutatakse erinevates kultuurides erinevalt.

RÜTM – motiivide või detailide korrapärane või korrapäratu kordus ajas, ruumis, pinnal või protsessis. Üks motiiv võib täita pinda erineva rütmiga. Rütmivahelisi kaugusi nimetatakse intervallideks.

STAATILINE KOMPOSITSIOON– kompositsioon, mis väljendab paigalseisu

STILISATSIOON– vormiüldistus, detailidest loobumine

SÜMMEETRIA – terviku asetus, kus keskteljest või pildi keskpunktist võrdsel kaugusel asuvad osad on ühetaolised või peegeldavad üksteist.

TELGSÜMMEETRIA– telgedest või punktist ühel kaugusel olevad motiivid ühtivad, pöörlevad punkti või telje ümber.