Kompositsiooni võtted

iDevice ikoon Kompositsiooni võtted

Kompositsiooni loomisel aitavad järgmised kompositsiooni võtted:

1) kontrast
2) dominant
3) rütm
4) sümmeetria ja asümmeetria
5) tasakaal
6) proportsioon
Mida enam leidub elementidel kooskõlalisi sarnasusi, seda harmoonilisem on kogu kompositsioon