Õpimapi loomine

You are here: Avaleht

Avaleht

Käesolev õppematerjal ÕPIMAPP on mõeldud kasutamiseks kutsekoolides. Antud materjal on juhendmaterjal, mis õpetab õpilasi koostama oma õpimappi valminud töödest.

Materjali autor: Malle Kallus
Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpetaja

Materjal valmis eVÕTI projekti raames, mida toetas ESF ja Pärnumaa kutsehariduskeskus.

nach oben