liik

iDevice ikoon

Liik on süstemaatiline ja bioloogiline põhiühik.

Liik ühendab eneses suure arvu indiviide ja koosneb vanadest, keskealistest ja noortest isenditest, mis kasvavad sageli väga erinevates tingimustes ja võivad olla väliselt väga erineva kujuga.

Liiki võib nimetada populatsioonide süsteemiks, millele on iseloomulik ajas ja ruumis varieeruv struktuur ning mida eraldab teistest liikidest ristumisbarjäär; sama liigi isendid ristuvad vabalt, eri liikide isendid ei anna looduses sigimisvõimelisi järglasi. Igal liigil on määratletud loodusliku leviku piirkond.

Liigi sisesed erinevused võivad olla vägagi suured, nad olenevad ökoloogilistest ja liigi sisestest teguritest.

Erinevuste järgi moodustatakse mitmeid liigisiseseseid kategooriaid: