liigist suuremad jaotused

iDevice ikoon

Liigist suuremateks üksusteks on :

  • perekond
  • sugukond
  • selts
  • klass
  • hõimkond
  • riik

Taimeriiki võib käsitleda püramiidi tipuna, mille alla mahuvad kõik teised üksused. Kõik Eestis kasvavad puittaimed kuuluvad kahte hõimkonda: paljasseemnetaimed ja katteseemnetaimed.