ÕPIOBJEKT

VARRUKASUU TÖÖTLEMINE KÄTISEGA
img6_8

Käesoleva töö autor on Ene Jaakson

Pärnumaa kutsehariduskeskuse õmblemise eriala kutseõpetaja.
Lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaste konstrueerimise erialal ja Tallinna Pedagoogilise Instiruudi tööõpetuse erialal.
Olen õmblemisega seotud üle 30 ja seda eriala õpetanud üle 20 aasta.

Fotod: Eda Tiismaa, arvutiõpetaja
Tehniline teostus: Varje Tipp, haridustehnoloog

2007