Õpijuhis

iDevice ikoon

Õpijuhis

See õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks või toetavaks kutsealaseks vene keele õppeks.

Sihtrühm:

Kõik kaubandusega seotud erialade õpilased. Sobib ka täiskasvanute iseseisvaks täiendõppeks.

Eelteadmised:

Õppematerjal eeldab õpilaselt arvutioskust algtasemel ja vene keele oskust algtasemel

Eesmärgid:

* võimaldada õpilastel iseseisvalt õppida erialaga seotud vene keelt ja samas ka kontrollida oma teadmiste taset

* mitmekesistada keeleõpet

* kasutada erinevaid keeleõppemetoodikaid

* valmistada ette õpilane iseseisvaks suhtlemiseks kaubanduses

* julgustada õpilast kasutama e-õppematerjale iseseisvaks keeleõppeks

Õpiobjekt sisaldab:

Õppematerjal on jaotatud 10 iseseisvaks teemaks. Teemad sisaldavad sõnavara, ristsõnu, kuulamisülesandeid, lugemisülesandeid ja tõlkimisülesandeid.

* audiofailid võivad mõnes kohas erineda üksikute sõnadega tekstifailist. Lisage õpilasele ülesandeks: Leida erinevused kuulatava ja loetava teksti vahel.