Testimine e-õppes

Testimine e-õppes

Tea Ruul
2008

iDevice ikoon

Õppijate teadmisi ja oskusi võib mõõta mitmeti - läbi suulise  vastus, praktiliste ülesannete lahendamise, arutluste, testide jne. Hindamise viise on mitmeid.

Antud materjali eesmärk on anda ülevaade testide planeerimisest, küsimuste valikust ja konstrueerimisest ning testide administerreimisest.