Seminarikorraldus

You are here: Home > KORRALDAMINE > Ruumid ja tehnika

Ruumid ja tehnika

Seminarikorralduse läbiviimise füüsiline keskkond on väga oluline. Füüsilise keskkonna teguriteks on interjöör, mööbel ja selle paigutamise võimalused ning ruumi värv/toonid ja valgustus. Kõik, mis ruumiga seondub, võiks olla kergesti reguleeritav ja muudetav. Sobivat keskkonda on võimalik kujundada nii füüsilises kui ka esteetilises mõttes. Ruumi paigutus, valgus, ruumis kasutatud esteetilised elemendid loovad positiivse meeleolu ja eeldused, et seminaril osalejad tunneksid ennast õdusalt ja turvaliselt.

Seminariruum peaks olema ka  varustatud kaasaegse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnikaga nagu näiteks esitlustehnika, multimeediaprojektor, LCD teler või puutetahvel, arvuti, aga ka kindlasti lihtsamad töövahendid nagu kriidi- või pabertahvel, mis annavad palju valikuvõimalusi. 

Ka pabertahvel võib luua positiivse meeleolu ja annab mitmeid võimalusi seminari läbiviimiseks.

Näide sellest, kuidas lektor kasutab oskuslikult pabertahvlit ja pilt on suunatud suurele ekraanile. Sellist varianti tuleb kasutada siis kui on suur auditoorium.

Seminari korraldamise ruumi valik sõltub osalejate arvust ja seminari läbiviimise meetoditest. Kui seminaril soovitakse viia läbi näiteks ajurünnakuid ja rühmatöid, siis peab arvestama sellega, et ruumis oleksid vastavad võimalused.

Seminariruumi sobivus on oluline ka suhtlemiskesksete ja aktiveerivate meetodite kasutamisel, sest selliste meetodite rakendamine eeldab liikumist, õhku, laudade erilist asetust. Parim tulemus saavutatakse kui kasutatakse erinevaid vahendeid ja võimalusi paindlikult ja kombineeritult. Eriti oluline on vahendite paindlik ja oskuslik kasutamine situatsioonides, kus rõhuasetus on informatsiooni vahendamisel ja omandamisel. LCD teleri ja multimeediaprojektori kasutamisel tuleb omakorda mõelda ruumi suuruse peale ning arvestada nn kuue meetri reegliga: kui ekraani diagonaali pikkus on näiteks üks meeter, siis ei tohiks kõige kaugem istekoht olla kaugemal kui kuus meetrit.

Lektori laud ei tohi olla ekraani ees, vaid peab olema kas vasakul või paremal pool külje peal

Positiivse ja emotsionaalse õhkkonna ja koostöö kujunemisele aitab kaasa laudade ja istekohtade valik ning paigutus  

Avatust ja sundimatut meeleolu võib luua seminariruumi ümberpaigutamisega. U-kujuline asetus on osutunud universaalsemaks seminariruumiks.

Lektori laud väikeses ruumis

Lektori pult suures auditooriumis

Suur auditoorium

Suures auditooriumis on hea kui saaks kasutada kahte ekraani, kus ühel ekraanil kuvatakse esineja/ettekandja slaide ja teisel kuvatakse suurelt esinejat.

Ümmarguse või ovaalse laua taga istumine toob sundimatu ja mitteformaalse õhkkonna ning sobib kõige paremini ühisaruteludeks. Ümmarguse laua kasutamisega tuleb meelde kuningas Arthuri lugu, kes kasutas ümmargust lauda selleks, et kõik tema rüütlid oleksid võrdses seisus.

Ümarlauas on meeldiv õhkkond aruteludeks ja rühmatöödeks.

 

ÜLESANNE

Kirjelda ruumi/de ja seminaritehnika valikut, mida kasutad oma projektis. Põhjenda oma ruumi- ja seminaritehnika valikut.

 

nach oben