Ornamendi kasutamine pagaritoodete kujundamisel

You are here: AVALEHT

AVALEHT

Õppematerjal on valminud VANKer projektis ESF programmi toetusel

„Ornamendi kasutamine pagaritoodete kujundamisel” on mõeldud pagari erialal õppijatele kujundusõpetuse aine õppematerjaliks.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade ornamendi mõistest, selle liigitusest ja kasutamise võimalustest kondiitritoodete kujundamisel. Põhiõpingutel  omandatud teadmised kunstiajaloost ning värviõpetusest ja kompositsioonist koos antud õppematerjaliga loovad võimaluse kasutada oma teadmisi ja oskusi ning ühendada õpitut käelises tegevuses, mida toetavad erialaõpingud praktilistes tundides.

Õppematerjali autor:
Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja

              

nach oben