NÄONAHA TÜÜBID

Põhinahatüüpe on neli:

1. NORMAALNE  NAHK

Normaalse naha tunnused:

2. KUIV NAHK

Kuiva naha tunnused:

3. KOMBINEERITUD NAHK

Kombineeritud naha tunnused:

4. RASUNE NAHK

Rasune nahk jaguneb kaheks:

1. Pinnakuiv rasune nahk

2. Õliselt rasune nahk

Peale eelnimetatute eristatakse veel tundlikku nahka ja dehüdreeritud nahka. Need ei ole põhinaha tüübid, kuid neile iseloomulikke tunnuseid võib esineda kõigil põhinaha tüüpidel.


1.TUNDLIK NAHK

NB! Tundliku naha puhul tuleb olla tähelepanelik hooldustoodete valikul!

2. DEHÜDREERITUD NAHK

NB! Dehüdreeritud naha põhjuseks on tavaliselt valed naha hooldusvahendid, hooldusvõtted või lihtsalt naha  hooldamatus!