Kaelasideme sõlmimine

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks nii õppetundides kui ka elukestvas õppes.

Õppematerjali loomist toetas ESF ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.Õpiobjekti autor: Erna Gross

Tehniline tugi: Värdi Soomann