AVALEHT
SISSEJUHATUS
ETTEVALMISTAMINE
SEADE LAUAL
MATERJALI PAIGUTUS
SEADE ETAPID
VÄRVIVALIK
GALERII
DEKORATIIVNE RADIAALNE SEADE

Õppematerjali autor:
Kristel Sepp
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja


Õppematerjal käsitleb dekoratiivse radiaalse seade tegemist ja on mõeldud õppevahendina kokkade, pagarite, sekretäride ja müüjate lilleseadetundides.

Fotomaterjalidel on nii autori enda  kui ka  kutsehariduskeskuse õpilaste tehtud lilleseadeid.

Autori tutvustus:
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli  ja töötanud 1992 aastast kunsti- ja
lilleseadeõpetajana. Lilleseadealased teadmised olen omandanud eesti tippfloristide Taivo Pilleri ja Priit Pressi koolitustel, kogemused aga saanud arvukate kursuste juhendamisel, ruumide kaunistamisel ja lilleseadetundide läbiviimisel koolis.

          

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License
Materjal on valminud projekti E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides (e-VÕTI)