Heitmed ja jäätmed

You are here: AVALEHT

AVALEHT

 

Üks maailma tarbimisühiskonna üha süvenevaid keskkonnamuresid on

elutegevus- ja tootmisjääkide hulga kiire suurenemine. Jäätmehooldus

on valdkond, milles Eesti ei ole veel kuigi kaugele jõudnud, kuigi areng

on viimastel aastatel olnud hästi kiire. Olukord ei ole kiita jäätmete

taaskasutuse ega prügi keskkonnahoidliku ladestamise poolest.

Õpiobjekt Heitmed keskendub heitmete (jäätmete) tekkimisele majutusasutustes, ohtlike heitmete kogumisele ja käitlemisele ning keskkonnareostuse vältimise vajalikkusele.

Õpiobjekt vastab majutusteeninduse ja hotelliteeninduse riiklikus õppekavas Tööohutuse mooduli teemale Keskkond ja jäätmemajandus.

 

Submenu

nach oben