Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > Trükiplaat - Trükkplaat > Trükiplaat > Standardid

Standardid

 
Trükkplaate, nende materjale, tootmist ja kasutamist käsitlevad elektroonikatööstuses väga mitmesugused  standardid
 
Allpool mõningaid viiteid nii IPC kui ka GOST standarditele.
 
Teatavasti on IPC standardiorganisatsioon, mis hõlmab üle kogu maailma elektroonikatööstusettevõtteid. Algdokumendid on ingliskeelsed.
Eesti keelde nende IPC standardite tekste tõlgitud ei ole ja Eesti IPC esindaja sõnul neid ei kavatsetagi hakata tõlkima just Eesti väiksuse tõttu.
 
Sellest tulenevalt on allpool toodud standardite numbrid, ja nende nimetused originaalvormis.
Huvi ja/või vajaduse korral tuleb vastavaid standardeid tellida otse kas IPC organisatsioonilt või selle piirkondliku esindaja kaudu.
 
IPC-1601 PCB Handling and Storage Guidelines - Juhiseid Trükkplaatide käsitlemiseks ja ladustamiseks
 
Performance - Esitusvormid
IPC-6011 Generic Performance. Specifications for Printed Circuits
IPC-6012 Qualification and Performance for Rigid Circuit Boards
IPC-6013 Qualification and Performance for Flexible Circuits
 
Disain
IPC-FC-2221 Generic Standard on Printed Circuit board Design
IPC-FC-2222 Rigid Circuit Boards
IPC-FC-2223 Flexible Circuits
 
Materjalid
IPC-4202 Flexible Base Dielectrics
IPC-4203 Adhesive Coated Dielectric Films
 IPC-4204 Flexible Metal-Clad Dielectrics
 
Circuits and Assembly (Quality Guidelines) - Elektriahelad ja koostamise nõuded
IPC-A-600 Acceptability of Printed Boards
IPC-A-610 Acceptability of Printed Board Assemblies
IPC / EIA J-STD001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies
 
 
IPC-6013 käsitleb erinevaid painduvaid trükkplaadi materjale
Kasutatavad materjalid trükkplaadi aluspinna jaoks on Polyimide, Polyester
 
Trükkplaatide tootmist reguleerivad järgmised standardid:
● PERFAG – trükkplaatide kohta käivad üldised nõuded, Taani standard.

- PERFAG1D – ühe- ja kahepoolsed metaliseerimata aukudega trükkplaadid.
- PERFAG2E – ühe- ja kahepoolsed metaliseeritud aukudega trükkplaadid.
- PERFAG3C – mitmekihilised trükkplaadid.

● IPC-A-600 – defektide kirjeldus ja aktsepteeritavate tolerantside piirid.
● UL 796 – ohutus, USA standard
● UR – sertifitseerimine
Kuna Venemaal kehtivad GOST standardid, mis oma sisult ja põhimõttelt on koostatud selliselt, et oleks vastavus rahvusvaheliste IPC standardi nõuetega, siis allpool mõned viited GOST standarditele trükkplaatide tootmise ja tehnoloogia ning materjalide kohta. Google otsinguga standardinumbri järgi pääseb tasuta ligi venekeelsetele standarditekstidele
 
GOST P 50621-93 Trükkplaatidest, mittemetealliseeritud avadega. Üldised tehnilised nõuded.
GOST P-50622-93 Trükkplaatidest, metalliseeritud avadega. Üldised tehnilised nõuded
GOST P 50626-93 Trükkplaatidest. Üldised põhimõtted tehniliste nõuete kohta.
GOST P 51040-97 Trükkplaadid. Koordinaatvõrgustiku sammud.
GOST P53386-2009 Trükkplaadid. Üldised mõisted ja määratlused.
GOST P 53429-2009 Trükkplaadid. Üldised konstruktsioonilised parameetrid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach oben