Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > Trükiplaat - Trükkplaat > Lisakirjandus huvilistele

Lisakirjandus huvilistele

võib  vaadata nii trükkplaadi tootjafirmade kodulehtedelt,

trükkplaatide tootmisele kehtestatud standardinõutetest.

Samuti on väga sisukas ja huvitav ning ülimahukas õppematerjal, kuigi venekeelne repositooriumis.  Sellest materjalist võib asjast huvitatul olla õpetlik vaadata viidatud algallikaid, mis tinti on ingliskeelsed.

http://opiobjektid.tptlive.ee/Jootmine(vene)/


nach oben