Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > Trükiplaat - Trükkplaat > Kokkuvõte 

Kokkuvõte 

Trükkplaadid on tänapäeva elektroonikaseadmete asendamatu osa.

Trükkplaatide kasutuseelis tootmistehnoloogias seisneb selles, et nendega on

1. võimalik saavutada tihedamat montaazi kui ilma trükkplaadita

2. võimalik tootmisprotsessi automatiseerida

3. Võimalik saavutada tooteseeriale sarnaseid parameetreid - ehk luua väikeste tehniliste parameetritekõikumiste seadmeid.

IPC jt teiste standardite kasutamine ja arvestamine tagab elektroonikaseadmete tootmistehnoloogias nõuetekohase toote valmistamised.

Trükkplaatide valmistamisest: kuigi on enimlevinud meetod trükkplaadi vaskfooliumikihist vooluradade keemiline söövitamine, on võimalik kasutada ka trükkplaadi vooluradade saamiseks radadevaheliste alade väljafreesimist.

vt. allpool põhimõttel valmistatud trükkplaati.

 

Trükkplaadi projekteerimisel on vast kõige olulisem see, et enne plaadi disainimise alustamist, oleks kõik sinna monteeritavad komponendid kokku kogutud. Või siis vähemalt kontrollitud nende saadavust. Sel juhul tuleb trükkplaadil komponentide paigutus mahutatavuse poolest parima lahendusega.

Seepärast on väga oluline teada tunda komponente, nende erinevusi sõltuvalt tootjatest.

On vaja tunda materjale - et mõista ohtusid nende vääral kasutamisel, või erinevate materjalide koosmõjust erinevates keskkondades.

nach oben