RoHS

see on nii enesestmõistetav lühend, või markeering, mida võib paljudel elektroonikatoodetel märgata. Seda lühendit kirjutatakse nii trükkplaatidele, ka valgustusseadmetele ja palju mujalegi, kus on olnud tegemist elektroonikaseadmega.

Sellest on saanud sümbol, mida teadmata ei leiaks ükski elektroonikaseadmete tootja omale turgu ega kliente.

RoHS alammõisteks võiks pidada Pliivaba, mis olma tähenduselt on vaid ühte konkreetset ainekasutamist piirav markeering.

Kindlasti on väga keeruline protseduur, kuidas kontrollida RoHS poolt kehtestatud nõuete täitmist.

EL direktiivina on hakatud selles kehtestatud nõudeid rakendama ja igati arvestama maailmas ka väljaspool Euroopat, ning väljaspool Euroopa Liidu piire.

Nii on tunnustanud Jaapani elektroonikatööstusettevõtted RoHS direktiivis fikseeritud ohtlike ainete kasutamise piirangu nõudeid. 

Ka Hiina ja USA on samade põhimõtete järgimise elektroonikatööstuses. .

USA-s on toimunud RoHS rakendamine mitte kohe ja üheaegselt kõigis osariikides.