Sissejuhatus
 

Käesolev õppematerjal on valminud Euroopa Liidu struktuurifondide meede 1.1 projekti nr 1.0101-0193
Metsamajanduse õppekava arendus ja õppekvaliteedi kindlustamine raames.
Materjali eesmärgiks oli lihtsustada erinevate puu- ja põõsaliikide tundmaõppimist metsanduse eriala tundides.

Käsitletud on 150 Eestis esinevat puu- ja põõsaliiki. Iga liigi kohta on koostatud kirjeldus ja kogutud näitlik pildimaterjal. Võimalusel on piltidel juhitud tähelepanu olulisematele määramistunnustele. Kuna viimased eri aastaaegadel on erinevad, on vajalik pildimaterjal kogutud mitme aasta jooksul.

Valminud õppematerjali kasutamine võimaldab paindlikumalt korraldada õppetööd, suurendada õpilaste iseseisva töö mahtu ning pöörata tundides rohkem tähelepanu erinevate puu- ja põõsaliikide kasutusele metsanduses, aianduses ja haljastuses.

Konspekti koostasid Ivi Hiie ja Kaja Hiie
Kodulehe teostus Martti ja Värdi Soomann


Dendroloogiakonspekti testide koostamist on toetatud Euroopa Liidu struktuurifondidest e-VÕTI projekti kaudu.


Tihemetsa
2005-2008